ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθερη στάθμευση στα ξενοδοχεία

Επιλύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχείων της Αθήνας, που αφορά στη θεσμοθέτηση του ελεύθερου του χώρου έμπροσθεν των μονάδων ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και η αποβίβαση των πελατών / τουριστών από ταξί, τουριστικά λεωφορεία και Ι. Χ. αυτοκίνητα.

Υστερα από διαβουλεύσεις ετών της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών και Αττικής και συνεχείς πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση, υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον Δήμο Αθηναίων, το δημοτικό συμβούλιο του οποίου ψήφισε κανονιστική διάταξη η οποία, στο πλαίσιο του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης, θεσμοθετεί το «ελεύθερο του χώρου έμπροσθεν των ξενοδοχείων».

Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται η διαδικασία με την οποία μπορεί να δεσμευθεί χώρος μπροστά από τις εισόδους των ξενοδοχείων, στον οποίο ναι μεν θα απαγορεύεται η στάθμευση, αλλά θα επιτρέπεται η στάση οχημάτων για αποβίβαση και επιβίβαση πελατών. Η διάταξη αυτή αφορά στα ξενοδοχεία που λειτουργούν εντός του δήμου και σε περιοχές που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Η διαδικασία θα είναι σχετικά απλή, δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εξασφαλίσει τη χρήση, έναντι αμοιβής, μιας, δύο ή τριών θέσεων μπροστά στην είσοδό της.

Τα βασικά σημεία της κανονιστικής διάταξης προβλέπουν άδεια τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, ορίζουν την κάθε θέση στα πέντε μέτρα, άρα μιλάμε για θέσεις πέντε, δέκα και δεκαπέντε μέτρων. Οπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΞΑ-Α κ. Γιάννης Ρέτσος, «έχουμε δει λεωφορεία και ταξί να αποβιβάζουν και επιβιβάζουν κυριολεκτικά στη μέση του οδοστρώματος τους επισκέπτες, αλλά και υπαλλήλους της υποδοχής. Η Ενωση χαιρετίζει τη θετική στάση για την επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος».