ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερχονται πρόστιμα για «κακοπληρωτές» της περαίωσης

Αντιμέτωποι με την εφορία θα βρεθούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ενώ δέχθηκαν να υπαχθούν στη ρύθμιση των ανέλεγκτων χρήσεων της περιόδου 2000-2006 (περαίωση), δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι επιτηδευματίες σταματούν να πληρώνουν και συγκεκριμένα δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις της περαίωσης βγαίνουν εκτός ρύθμισης και βρίσκονται αντιμέτωποι με την εφορία.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που είχαν υπαχθεί στην περαίωση και μέχρι τις 21 Ιουλίου δεν είχαν καταβάλει τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν εκ νέου στη ρύθμιση καταβάλλοντας βέβαια το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (δηλαδή τις δόσεις που δεν είχαν πληρώσει). Συγκεκριμένα, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2009 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ήταν συνεπείς στη ρύθμιση για τις ανέλεγκτες υποθέσεις, εφόσον εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα υπαχθούν ξανά στην περαίωση. Ταυτόχρονα, με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών δίνει εντολή στις εφορίες να μη διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι οι εφορίες δεν θα πρέπει να εξετάζουν αιτήματα φορολογουμένων οι οποίοι βγήκαν εκτός περαίωσης, για την υπαγωγή σε τυχόν διευκόλυνση καταβολής ή ρύθμιση χρεών για ποσά φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο της περαίωσης και αφορούν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις αυτής.

Αντίθετα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ζητάει από τους ελεγκτές να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο, κατά προτεραιότητα, στις επιχειρήσεις αυτές και να καταβληθούν τα σχετικά πρόστιμα και οι προσαυξήσεις εφόσον διαπιστωθούν.