ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένες οι δαπάνες συντήρησης των Ι.Χ.

Οχι μόνο αγοράζουν λιγότερα αυτοκίνητα οι Ελληνες -αν και η αγορά αναθερμάνθηκε μετά την εφαρμογή του μέτρου των μειωμένων τελών ταξινόμησης-, αλλά φαίνεται ότι έχουν μειώσει δραστικά και τις δαπάνες για τη συντήρηση των οχημάτων, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Ειδικότερα, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο του εμπορίου, συντήρησης κι επισκευής οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οχημάτων, το β΄ τρίμηνο του 2009 παρουσίασε μείωση κατά 12,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2009 ο εν λόγω δείκτης, πάντως, παρουσίασε αύξηση 26,5%. Επιπλέον, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο εμπόριο αυτοκινήτων το β΄ τρίμηνο του 2009 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2008 μειώθηκε κατά 14,2%. Σε σχέση, βεβαίως, με το α΄ τρίμηνο του 2009 ο τζίρος στον κλάδο αυξήθηκε κατά 29,5%. Η θεαματική αυτή μεταβολή μεταξύ των δύο τριμήνων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του τέλους ταξινόμησης των νέων οχημάτων κατά 50%, η οποία εφαρμόσθηκε από τις αρχές Απριλίου και οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων επιβατηγών αυτοκινήτων.