ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι παραγωγοί της «πράσινης» ενέργειας αντιδρούν στην αύξηση του τέλους

«Οχι» στην εισήγηση του ΔΕΣΜΗΕ για αύξηση στο τέλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) λένε οι παραγωγοί της «πράσινης» ενέργειας, οι οποίοι ανησυχούν ότι μία τέτοια κίνηση, που μεταφράζεται σε αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, θα λειτουργήσει αρνητικά στη συνείδηση των καταναλωτών για την προώθηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές. Οι επενδυτές μάλιστα αντιπαρέρχονται το επιχείρημα της «ακριβής» πράσινης κιλοβατώρας, επικαλούμενοι επίσημα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) που εμφανίζουν τις ΑΠΕ όχι μόνο να μην επιδοτούνται από το σύστημα, αλλά αντιθέτως να το επιδοτούν. Αυτό συνέβη ολόκληρο το 2008, όπου η Μέση Οριακή Τιμή του συστήματος (ΟΤΣ) διαμορφώθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα και πάνω από την εγγυημένη τιμή που προβλέπει ο νόμος για την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ. O ΔΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωμένος από τον νόμο, που ρυθμίζει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, να αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες τιμές σε συγκεκριμένη τιμή που ορίζεται στα 80,14 ευρώ η μεγαβατώρα (αναπροσαρμόζεται υπό προϋποθέσεις). H τιμή αυτή ενσωματώνει πέραν του κόστους παραγωγής και ένα εύλογο κέρδος για τους παραγωγούς ως κίνητρο για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας στο πλαίσιο σχετικών Οδηγιών της E.E. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στην ημερήσια αγορά ενέργειας πουλάνε την παραγωγή της στη Μέση Οριακή Τιμή που διαμορφώνεται σε αυτήν. Στην περίπτωση που η Οριακή Τιμή είναι χαμηλότερη από την εγγυημένη τιμή που προβλέπει ο νόμος (81,14 ευρώ/μεγαβατώρα) τότε τη διαφορά την καταβάλλει στους καταναλωτές ο ΔΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση που η ΟΤΣ είναι υψηλότερη από την εγγυημένη τιμή, τότε τη διαφορά την καρπώνεται ο ΔΕΣΜΗΕ. Τέτοια περίπτωση ήταν το 2008, όπου η ΟΤΣ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο σύνολο του έτους στα 89,1 ευρώ/μεγαβατώρα και ο ΔΕΣΜΗΕ έβαλε στα ταμεία του ένα ποσό της τάξης των 20 εκατ. ευρώ. Το 2008 ανέδειξε πέραν της αδιαμφισβήτητης συμβολής των ΑΠΕ στο περιβάλλον και τη συμβολή τους στην οικονομικότητα του ηλεκτρικού συστήματος σε περιόδους υψηλής διακύμανσης των εισαγόμενων καυσίμων. Τους πρώτους μήνες του 2009, που οι τιμές των καυσίμων υποχώρησαν σημαντικά και η Μέση Οριακή Τιμή διολίσθησε σε πολύ χαμηλά επίπεδα (42,9 – 63,8 ευρώ/μεγαβατώρα (Ιανουάριος – Ιούνιος), ενώ η εγγυημένη τιμή για τις ΑΠΕ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, στον ΔΕΣΜΗΕ δημιουργήθηκαν σοβαρές ανησυχίες για το πώς θα καλυφθεί η διαφορά. H διοίκηση του ΔΕΣΜΗΕ αποφάσισε να μεταφέρει τον «λογαριασμό» στους καταναλωτές καταρτίζοντας εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές (PAE και υπουργείο Ανάπτυξης) για αύξηση του τέλους που πληρώνουν μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα σε επίπεδα πενταπλάσια του υφιστάμενου. Από 0,3 ευρώ/μεγαβατώρα που είναι σήμερα προτείνει να ανέλθει στο 1,5 ευρώ/μεγαβατώρα. Αυτό σημαίνει ότι για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση στις 2.000 κιλοβατώρες, το τέλος που σήμερα ανέρχεται στα 60 λεπτά θα αυξηθεί στα 3 ευρώ.