ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 60 δισ. ο δανεισμός του Δημοσίου

Σε νέο δανεισμό θα υποχρεωθεί να καταφύγει το νέο οικονομικό επιτελείο που θα συγκροτηθεί μετά τις εκλογές προκειμένου να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο ταμειακό έλλειμμα. Ηδη, ο καθαρός δανεισμός, χωρίς τις αναχρηματοδοτήσεις εντόκων γραμματίων, από την αρχή του έτους έχει ανέλθει στα 55,4 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 40 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων, μετά τον Οκτώβριο το ελληνικό Δημόσιο θα χρειαστεί επιπλέον 3 δισ. ευρώ, πλην της έκδοσης των 3,5 δισ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση εντόκων που λήγουν τον επόμενο μήνα. Συνολικά εκτιμάται ότι ο φετινός καθαρός δανεισμός θα κινηθεί μεταξύ 58 έως 60 δισ. ευρώ.

Μεγάλο θα είναι και το δανειακό πρόγραμμα του επομένου έτους, που εκτός από την αναχρηματοδότηση ομολόγων περασμένων ετών και το έλλειμμα του προϋπολογισμού, θα επιβαρυνθεί και με τις πολλές και μεγάλες λήξεις εντόκων γραμματίων που εκδόθηκαν φέτος. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να πάρουν την ανιούσα, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.