ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Οκτώβριο ταχυδρομούνται τα πρώτα σημειώματα για το ΕΤΑΚ

Παρά την κόντρα που έχει ξεσπάσει στα δύο μεγάλα κόμματα για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, στις αρχές Οκτωβρίου (ή το αργότερο στο πρώτο 15μερο του Οκτωβρίου) θα ξεκινήσει η αποστολή των σημειωμάτων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για το 2009.

Κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δήλωνε ότι δεν είναι δυνατόν να αθετηθεί ένας νόμος, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ΕΤΑΚ θα καταργηθεί για το 2010 και τη θέση του θα πάρει ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με αυξημένο αφορολόγητο όριο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι φορολογούμενοι λάβουν από το υπουργείο Οικονομικών το σχετικό ειδοποιητήριο θα πρέπει να σπεύσουν και να το πληρώσουν προκειμένου να γλιτώσουν τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για εκπρόθεσμη πληρωμή του φόρου. Το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων είναι ένας ιδιαίτερα άδικος φόρος τονίζοντας, πάντως, ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει από τους φορολογούμενους να φοροδιαφύγουν. Από την άλλη, τα άδεια κρατικά ταμεία θα χάσουν από τη μη είσπραξη του ανωτέρω φόρου ποσό άνω του 1,5 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με το ΕΤΑΚ του 2009 ότι έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου. Συγκεκριμένα, το ενιαίο τέλος ακινήτων του 2009 θα υπολογιστεί με τα νέα αφορολόγητα ποσά τα οποία ισχύουν για τη συνολική αξία των κατοικιών που έχουν στην κατοχή τους οι φορολογούμενοι, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

α) 100.000 ευρώ για τους άγαμους. Το ίδιο ποσό ισχύει και για διαζευγμένους ή χήρους, εφόσον δεν βαρύνονται με προστατευόμενα τέκνα.

β) 200.000 για τους έγγαμους χωρίς παιδιά ή με ένα ή δύο παιδιά. Το ποσό των 200.000 ευρώ επιμερίζεται αναλογικά μεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση ΕΤΑΚ. Το ίδιο ποσό ισχύει για διαζευγμένους ή χήρους που βαρύνονται με προστατευόμενα τέκνα.

γ) 230.000 για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο, στην περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό έντυπο Ε9 βάσει του οποίου υπολογίζεται το ΕΤΑΚ, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου.

Στην περίπτωση που υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2%.

Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων μετά από παρέλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ως χρονικό σημείο αφετηρίας για την επιβολή του προστίμου αυτού λαμβάνεται η επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Η επιβολή του προστίμου αφορά δηλώσεις που η φορολογική τους υποχρέωση γεννήθηκε από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009.

Η επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου είναι ανεξάρτητη από τυχόν πρόσθετους φόρους ή αυτοτελή πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν μετά την υποβολή της δήλωσης. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό, το πρόστιμο της παραγράφου αυτής περιορίζεται στα τρία πέμπτα (3/5) αυτού.

Στην περίπτωση που οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου αναδείξουν νικήτή το ΠΑΣΟΚ, στις αρχές του Νοέμβρη θα κατατεθεί στη Βουλή φορολογικός νόμος που θα αφορά τα εισοδήματα του 2010, ενώ ταυτόχρονα θα καταργηθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων και τη θέση του θα πάρει ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Ειδικότερα, ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) θα αναμορφωθεί με αύξηση των αφορολόγητων ορίων του ενώ θα αναπροσαρμοστούν και τα αφορολόγητα όρια στις κληρονομιές. Ταυτόχρονα θα προβλεφθεί και η φορολόγηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας.

Σημειώνεται ότι και ο υφιστάμενος νόμος προβλέπει τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας, ωστόσο, αυτός δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα από την Εκκλησία. Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ θα λάβει μέτρα για τη φορολόγηση ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία, εφόσον συνεχίσει να βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας, θα διατηρήσει το ΕΤΑΚ.