ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτίναξη της ανεργίας στο 17,3% το επόμενο έτος προβλέπει η ΓΣΕΕ

Την πρόβλεψη για αύξηση της ανεργίας, στο 17,3% το 2010, διατύπωσαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) των ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονομία.

Επίσης, εκτιμάται ότι η ανεργία το 2009 θα αναρριχηθεί στο 15%, δηλαδή πολύ πιο πάνω από την επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ (8,6%), συνυπολογίζοντας στο 6% τη λανθάνουσα ανεργία που δεν καταγράφεται, καθώς και τα προγράμματα stage στα οποία υποαπασχολούνται χιλιάδες νέοι. Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ, καθηγητής Σ. Ρομπόλης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το 2010 με την περικοπή των προγραμμάτων stage που «τρέχουν» μέσα στο 2009 η ανεργία θα εκτιναχτεί τουλάχιστον ακόμη δύο μονάδες παραπάνω. Παρουσιάζοντας, τα κεντρικά σημεία της έκθεσης, υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική που επελέγη για την αντιμετώπιση της κρίσης (με το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών, τη μείωση των επενδύσεων, τη φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών και τη μείωση των εισοδημάτων τους) οδηγεί σε επιδείνωση τους οικονομικούς δείκτες, παρατείνει την ύφεση σε όλη την επόμενη διετία και μεταθέτει την ανάκαμψη αργοπορημένα, μετά το 2011.

Στην παρουσίαση της έκθεσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη απόσυρσης των μέτρων φορολογικής επιβάρυνσης μισθωτών και συνταξιούχων με την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2010 και την αποκατάσταση της φορολογικής επιβάρυνσης των εισοδημάτων από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπως διαπιστώνεται στην έκθεση, η πραγματική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα (35,1% το 2007) αντιστοιχεί στον μέσο όρο της Ε.Ε. (36,4% το 2006), ενώ η πραγματική φορολόγηση για τα κέρδη ανέρχεται σχεδόν στο ήμισυ του μέσου όρου της Ε.Ε. (15,9% για την Ελλάδα, έναντι 33% για την Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης η Ελλάδα διατηρεί μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών με τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες. Το εισόδημα των 20% περισσότερο εύπορων Ελλήνων παραμένει περίπου 6 φορές υψηλότερο από το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων, ενώ μόνο η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Λεττονία παρουσιάζουν υψηλότερους δείκτες ανισότητας στη διανομή του προϊόντος.

Το Ινστιτούτο δεν προβλέπει τάση αναστροφής των ανισοτήτων ενστερνιζόμενο την εκτίμηση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα υπερβεί το 0,4% μόλις το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Δεδομένων των αρνητικών στοιχείων που καταγράφονται με φόντο την παρατεταμένη κρίση (18% των μισθωτών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έχει αποδοχές κάτω των 650 ευρώ τον μήνα, το 8% αδυνατεί να καλύψει τις βασικές καθημερινές ανάγκες, ενώ μεγάλο τμήμα των νοικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων) το ΙΝΕ θεωρεί αναγκαία τη «θεαματική αναδιανομή του εισοδήματος από τα ανώτερα στα κατώτερα εισοδήματα και μία σοβαρή συγκέντρωση δημόσιων πόρων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή) για την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών χρηματοδοτικής υποστήριξης ενός συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών.

Αμφισβητώντας το δόγμα της «σταθεροποίησης τώρα με ανάπτυξη μετά» και ζητώντας αλλαγή στη στρατηγική ανάσχεσης της κρίσης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, κ. Γ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε σε «ένα αναγκαίο μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα αντιμετωπίζει δύο κεντρικά διαρθρωτικά προβλήματα: την τεχνολογική καθυστέρηση της παραγωγής και την ανισοκατανομή του εισοδήματος».