ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως και 150 ευρώ ακριβότερα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2010

Αυξημένα τέλη κυκλοφορίας έως και 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι κάτοχοι οχημάτων -πρόκειται για τα τέλη του 2010- σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπεγράφη χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βεβαίως και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναμένονται από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και ΥΠΕΧΩΔΕ οι κοινές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της νέας ρύθμισης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι κάτοχοι των οχημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν το ειδικό σήμα, θα πρέπει να προσκομίζουν στις τράπεζες την κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) του οχήματος.

Η επιβάρυνση σε σχέση με τα τέλη που κατέβαλαν πέρυσι οι κάτοχοι οχημάτων είναι η ακόλουθη με βάση την παλαιότητα του οχήματος: α) +50 ευρώ για τα οχήματα της κλάσης Β, δηλαδή με έτος πρώτης κυκλοφορίας από 1/1/2000 έως 31/12/2004, β) +100 ευρώ για τα οχήματα της κλάσης Γ, δηλαδή με έτος πρώτης κυκλοφορίας από 1/1/1996 έως 31/12/1999 και γ) +150 ευρώ για τα οχήματα της κλάσης Δ, δηλαδή με έτος πρώτης κυκλοφορίας πριν τις 31/12/1995.

Οι κάτοχοι νεότερων οχημάτων με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1/1/2005 κι έπειτα (πρόκειται για τα οχήματα που σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΥΠΕΧΩΔΕ ανήκουν στην κλάση Α θα τύχουν μείωσης στα τέλη κυκλοφορίας της τάξης των 18 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, τα τέλη κυκλοφορίας αναλόγως του κυβισμού και της κλάσης διαμορφώνονται ως εξής:

– Κλάση Α: κάτω από 301 κ.ε. μηδενικά τέλη, 301-785 κ.ε. 28 ευρώ, 786-1.357 κ.ε. 94 ευρώ, 1.358-1.928 κ.ε. 184 ευρώ, 1.929-2.457 κ.ε. 428 ευρώ, πάνω από 2.357 κ.ε. 562 ευρώ.

– Κλάση Β: κάτω από 301 κ.ε. 68 ευρώ, 301-785 κ.ε. 96 ευρώ, 786-1.357 κ.ε. 162 ευρώ, 1.358-1928 κ.ε. 252 ευρώ, 1.929-2.357 κ.ε. 496 ευρώ, άνω των 2.357 κ.ε. 630 ευρώ.

– Κλάση Γ: κάτω από 301 κ.ε. 118 ευρώ, 301-785 κ.ε. 146 ευρώ, 786-1.357 κ.ε. 212 ευρώ, 1.358-1.928 κ.ε. 302 ευρώ, 1.929-2.357 κ.ε. 546 ευρώ, άνω των 2.357 κ.ε. 680 ευρώ.

– Κλάση Δ: κάτω των 301 κ.ε. 168 ευρώ, 301-785 κ.ε. 196 ευρώ, 786-1.357 κ.ε. 262 ευρώ, 1.358-1.928 κ.ε. 352 ευρώ, 1.929-2.357 κ.ε. 596 ευρώ, άνω των 2.357 κ.ε. 730 ευρώ.

Στα υβριδικά, ηλεκτρικά ή οχήματα υδρογόνου κάτω των 1.929 κ.ε. της κλάσης Α τα τέλη είναι μηδενικά, ενώ αν το όχημα είναι από 1.929-2.357 κ.ε. τα τέλη κυκλοφορίας είναι 214 ευρώ και εάν είναι πάνω από 2.357 κ.ε. τα τέλη διαμορφώνονται σε 281 ευρώ.