ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η διαδικασία ανακύκλωσης των «γερασμένων» οχημάτων

Η ανακύκλωση οχημάτων θεσπίστηκε το 2001, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία θεωρεί τα παλαιά οχήματα ειδική κατηγορία αποβλήτων που χρήζει ειδικής μεταχείρισης. Σε εφαρμογή της Οδηγίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ ενέκρινε το επίσημο «σύστημα» που ονομάζεται ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία της ανακύκλωσης οχημάτων στη χώρα μας.

Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που συστήθηκε το 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων. Εχει αδειοδοτήσει περίπου 100 κέντρα ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, από τα οποία τα 8 βρίσκονται στην Αττική και 13 στη Θεσσαλονίκη (πληροφορίες για τα κέντρα βρίσκονται στη διεύθυνση www. edoe. gr και στο τηλέφωνο 210-68.99.039). Τα κέντρα έχουν μέχρι σήμερα ανακυκλώσει 178.400 παλαιά οχήματα.

Η διαδικασία ανακύκλωσης έχει ως εξής: Πηγαίνοντας το όχημα για ανακύκλωση, ο ιδιοκτήτης λαμβάνει μια βεβαίωση καταστροφής του. Ολες οι υπόλοιπες διαδικασίες (απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας) αναλαμβάνονται από το κέντρο ανακύκλωσης σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ. Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται με την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου, του οχήματος, καθώς και η ημερομηνία και το πρωτόκολλο παράδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με βάση τη σημερινή διαδικασία, ο πολίτης δεν αποζημιώνεται για το αυτοκίνητο που παραδίδει, αλλά ούτε πληρώνει για την καταστροφή του, εκτός αν από το όχημα λείπουν βασικά μεταλλικά ή μηχανικά μέρη. Το κέντρο ανακύκλωσης διαλύει το όχημα σε επιμέρους τμήματα, διαχωρίζοντας λ. χ. καύσιμα, ελαστικά μέρη, καθίσματα κ. λπ. και ανακυκλώνοντάς τα.