ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με βήμα σημειωτόν η ρύθμιση για απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων

Ανοίγει ο δρόμος για την απόσυρση οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, μετά την υπογραφή της απόφασης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι, ωστόσο, θα πρέπει να κάνουν υπομονή, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί σημαντικό διάστημα ακόμη έως ότου τα μέτρα εξειδικευτούν με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους για να ξεκινήσει το πρακτικό σκέλος της διαδικασίας. Αντίθετα με την περίπτωση των ημιυπαίθριων, το πλαίσιο για την απόσυρση των αυτοκινήτων τυγχάνει και της υποστήριξης του ΠΑΣΟΚ, που σε περίπτωση εκλογής του δεσμεύεται ότι θα κάνει μικρές μόνο αναπροσαρμογές σε όσα σήμερα θεσπίζονται.

Στη νέα Βουλή

Οπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας υπέγραψε χθες τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία θα πρέπει να κυρωθεί και από τη νέα Βουλή σε διάστημα 40 ημερών από τη συγκρότηση του νέου σώματος.

Οσοι όμως ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει να κάνουν υπομονή, καθώς απαιτείται μια μακρά διαδικασία μέχρι η ρύθμιση να αποκτήσει «σάρκα και οστά». Κατ’ αρχήν απαιτείται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (στην περίπτωση της ρύθμισης Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους χρειάστηκαν 20 ημέρες).

Στη συνέχεια θα πρέπει να εξειδικευτεί με τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ), μια για κάθε μέτρο. Στις αποφάσεις που αφορούν την απόσυρση και τα τέλη κυκλοφορίας, επιβλέπον υπουργείο θα είναι το Οικονομικών, ενώ στον «πράσινο δακτύλιο» το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι πολίτες για την απόσυρση του παλαιού οχήματος και την αγορά νέου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και η διάρκεια ισχύος της ρύθμισης πρόκειται να καθοριστούν από τη σχετική ΚΥΑ και να εξειδικευτούν με εγκυκλίους προς τις υπηρεσίες, καθώς μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει επισήμως αποφασιστεί και ανακοινωθεί.

Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, θεωρούν πιθανότερο η διαδικασία απόσυρσης να ακολουθήσει το σημερινό δρόμο και αρμόδια για την κατάθεση των χρημάτων να οριστεί η εφορία. Σε περίπτωση που αυτό επιβεβαιωθεί, τα βήματα θα είναι τα εξής:

1. Απόσυρση του παλαιού οχήματος σε ένα κέντρο ανακύκλωσης εγκεκριμένο από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας). Το κέντρο αναλαμβάνει να καταθέσει τις πινακίδες και να διαγράψει το όχημα από τους καταλόγους του υπουργείου Μεταφορών.

2. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ένα πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος από το κέντρο ανακύκλωσης, το οποίο προσκομίζει στην οικεία ΔΟΥ, ώστε να λάβει τα χρήματα που αναλογούν στο όχημα που απέσυρε ανάλογα με τον κυβισμό του, από 500 έως 2.200 ευρώ. Ο πολίτης λαμβάνει αποδεικτικό ότι απέσυρε το όχημα και έλαβε την αποζημίωση.

3. Σε αγορά νέου Ι.Χ., ο πολίτης θα προσκομίζει στη ΔΟΥ την απόδειξη αγοράς του οχήματος, μαζί με το αποδεικτικό απόσυρσης ώστε να λάβει τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ.

Το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ πάντως διευκρινίζει ότι σε περίπτωση εκλογής του δεν πρόκειται να αποσύρει τη σχετική ρύθμιση. «Δεν έχουμε αντιρρήσεις για το μέτρο της απόσυρσης. Ενδεχομένως θα χρειαστούν μερικές αναπροσαρμογές στη ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να τα εκλογικεύσουμε ώστε να συναρτώνται με το φορτίο εκπομπών ρύπων του οχήματος και όχι με την ηλικία», αναφέρει στην «Κ» ο υπεύθυνος θεμάτων περιβάλλοντος στο ΠΑΣΟΚ, κ. Σπύρος Ξουβέλης. «Επιπλέον εξετάζουμε τρόπους σύνδεσης των μέτρων με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς».