ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)».

H δράση απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά καταλύματα και περίπου 20.000 τουριστικά καταλύματα και υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ελλάδας με τη συνεργασία των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Κατά τις πρώτες δύο ημέρες υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.740 ηλεκτρονικές αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 26,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν σε ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ενημερώθηκαν άμεσα για τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τουριστικές επιχειρήσεις των παραπάνω Περιφερειών συνεχίζεται κανονικά. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη υποβολής ξεκίνησε χθες, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ξεκινά σήμερα, στην περιφέρεια Αττικής ξεκινά τη Δευτέρα και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την Τρίτη.

Ενδεικτικό της ανταπόκρισης των τουριστικών επιχειρήσεων στη δράση, είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» υποδέχθηκε κατά το χρονικό διάστημα 14.00-14.30 μ.μ. της πρώτης ημέρας υποβολής περισσότερα από 300.000 ηλεκτρονικά αιτήματα εξυπηρέτησης χρηστών. Στο ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.200 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, οι περισσότερες από τις οποίες (πάνω από 700) υποβλήθηκαν κατά τα πρώτα δύο λεπτά λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου, στην αύξηση της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για τον εκσυγχρονισμό τους, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων.

Επιχορήγηση έως 40.000 ευρώ

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ελάχιστος σε 7.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το μέγιστο ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες (κατηγορίες αστεριών, κλειδιών κ. λπ.), με το μέγεθος και τη λειτουργική μορφή της τουριστικής μονάδας, καθώς και τις υλοποιούμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν έχουν αξιοποιήσει σε σχέση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις άλλων χωρών τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσω των νέων τεχνολογιών για την προβολή τους και την ενίσχυση των κρατήσεών τους.

Η δράση αξιοποιεί πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτείται κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.