ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατανάλωση και τουρισμός φρενάρουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Μολονότι η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη ήταν ραγδαία κατά το α΄ εξάμηνο του έτους (-4,7% σε ετήσια βάση), στην Ελλάδα η οικονομική δραστηριότητα ήταν, κατά την ίδια περίοδο, στάσιμη αλλά με τάσεις περαιτέρω κάμψης.

Σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, στο β΄ εξάμηνο του έτους, η αρνητική επίδραση από την κρίση αναμένεται να ενταθεί, κυρίως λόγω της μείωσης της τουριστικής δραστηριότητας η οποία, σε όρους εισπράξεων, εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά 15% περίπου. Η πιο επεκτατική, όμως, από το αναμενόμενο, δημοσιονομική πολιτική καθώς και οι ενδείξεις βελτίωσης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος μας οδηγούν σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για την οικονομική δραστηριότητα με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ να αναμένεται στο -1,2% για το σύνολο του έτους συγκριτικά με -1,4% που ήταν η πρόβλεψη της ΕΤΕ στις αρχές Ιουνίου (στο +0,6% το 2010). Οι πιο σημαντικές πηγές αβεβαιότητας για την αναπτυξιακή επίδοση της ελληνικής οικονομίας σχετίζονται προφανώς με το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον αλλά και την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών εξαιτίας της επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας (η απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 0,7% σε ετήσια βάση το α΄ εξάμηνο του 2009) και παρά τη σχετικά ισχυρή αύξηση των πραγματικών μισθών (3% ετησίως το 2009). Η στάση της δημοσιονομικής πολιτικής συνιστά επίσης έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για το 2010. Ο ρυθμός μεταβολής του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σταδιακά στο υπόλοιπο του έτους από το ελάχιστο επίπεδο του 0,5%, στο οποίο διαμορφώθηκε την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, καθώς η ευνοϊκή επίδραση από την πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου, σε ετήσια βάση, εξασθενεί.