ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς το Χ.Α. νέες επενδυτικές εταιρείες ακινήτων

Πνοή στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων και ιδίως στην κατηγορία των κτιρίων γραφείων αναμένεται να δώσουν οι εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη περιουσία, καθώς ο αριθμός τους πληθαίνει το τελευταίο διάστημα. Μετά την Trastor που συστάθηκε το 2003 και την Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, που ιδρύθηκε το 2005, φέτος προστέθηκε πλέον και η MIG Real Estate, η οποία εισήγαγε τις μετοχές της στο Χ.Α. εντός του Ιουλίου.

Στον προθάλαμο του χρηματιστηρίου βρίσκεται και η OTE Estate ΑΕΕΑΠ, η οποία δημιουργήθηκε το 2008, χωρίς προς το παρόν να έχει καταλήξει στο ακριβές μέγεθος του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Πάντως, εκτός απροόπτου, η θυγατρική του ΟΤΕ αναμένεται να εντάξει περί τα 75 ακίνητα, συνολικής αξίας 850 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα και ο όμιλος της Εθνικής ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τις τελικές διαδικασίες για τη σύσταση ΑΕΕΑΠ, έχοντας προχωρήσει στην εκτίμηση (μέσω του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών) εκατοντάδων ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνει περί τα 250 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας περί το 1 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, τη σύσταση ΑΕΕΑΠ μελετούν πλέον και άλλοι τραπεζικοί φορείς, όπως κι εταιρείες που διαθέτουν ικανό αριθμό ακινήτων, όπως π.χ. ο όμιλος Χαραγκιώνη. Σύμφωνα με τον κ. Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο, ορκωτό εκτιμητή και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, η άνθηση των επενδυτικών εταιρειών ακινήτων, μετά και τις τροποποιήσεις στον σχετικό νόμο, ώστε να απαλειφθούν κάποια φορολογικά αντικίνητρα, θα συνεχιστεί. Η εξέλιξη αυτή θα παράσχει «το απαραίτητο οξυγόνο για την τόνωση της κτηματαγοράς, ιδίως στον τομέα των καλών επαγγελματικών ακινήτων, προσφέροντας στους μετόχους τη δυνατότητα συμμετοχής στην «ιδιοκτησία» ακινήτων με αποδόσεις αρκετά αξιόλογες αν ληφθεί υπόψη ότι και ο κίνδυνος που ενυπάρχει είναι συγκριτικά μικρότερος. Ως εκ τούτου, η αυξημένη ζήτηση για ακίνητα με καλούς και φερέγγυους μισθωτές που θα προκύψει, αναμένεται να κινητοποιήσει και τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την κάλυψη αυτών των αναγκών.