ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 60% του μέσου όρου της Ε.Ε. ο κατώτατος μισθός

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της τελευταίας 20ετίας, γύρω στο 4,3%, σημείωσαν οι πραγματικές αποδοχές στην Ελλάδα το 2009, λόγω των αυξήσεων που προέβλεπε η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, το 18% των μισθωτών αμείβεται με ποσό που δεν υπερβαίνει τα 650 ευρώ και ο κατώτατος μισθός αντιστοιχεί μόλις στο 60% των αντίστοιχων μισθών που καταβάλλονται στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία.