ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιπαράθεση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση δανείων

Εντονη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης πυροδότησε η πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να επαναφέρει, εάν κερδίσει τις εκλογές, την πρόταση νόμου για ρύθμιση των οφειλών των νοικοκυριών προς τις τράπεζες.

Η πρόταση νόμου, η οποία είχε κατατεθεί στη Βουλή τον Ιούλιο, προβλέπει υπό προϋποθέσεις ακόμη και τη διαγραφή έως και του 90% της οφειλής από καταναλωτικά δάνεια. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο δανειολήπτης να μην έχει περιουσιακά στοιχεία και να μην επαρκούν τα τρέχοντα εισοδήματά του για να εξοφλήσει το δάνειο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καταβάλει σε διάστημα 3 έως 5 ετών και σε δόσεις που θα ορίσει το δικαστήριο τουλάχιστον το 10% της οφειλής, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να διαγραφεί. Ως προστασία της πρώτης κατοικίας, προβλέπεται ότι δεν εκπλειστηριάζεται εάν η αξία της δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 20% και υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει εντός 20 ετών το 85% της εμπορικής της αξίας. Οι τραπεζίτες δεν είναι αρνητικοί σε ένα πλαίσιο προστασίας των πτωχών ιδιωτών, αλλά τους προβληματίζει το γεγονός ότι η συζήτηση περί ρυθμίσεων μπορεί να οδηγήσει κάποιους σε αναστολή πληρωμών.