ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετοχικές αλλαγές εν όψει στην Aspis Bank

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Aspis Bank προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια, στον έλεγχο του οποίου βρίσκεται το 67% των μετοχών της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank, ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, θα εισέλθουν νέοι στρατηγικοί μέτοχοι αλλάζοντας δραστικά τη σημερινή μετοχική σύνθεση της τράπεζας. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Χρήστος Σορώτος την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο Λονδίνο, διερευνώντας τις δυνατότητες για νέες μετοχικές συνεργασίες και φαίνεται ότι οι σχετικές επαφές βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Σε ό, τι αφορά τις ανησυχίες για την κατάσταση της τράπεζας, στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) σημειώνουν ότι οι δυσμενείς εξελίξεις στον ασφαλιστικό όμιλο δεν δημιουργούν πρόβλημα φερεγγυότητας στην τράπεζα, η οποία διαθέτει υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και γενικότερα ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Η ΤτΕ, διαβλέποντας τη φθίνουσα πορεία του ασφαλιστικού ομίλου, που αποτελεί τον βασικό μέτοχο της τράπεζας, παρακολουθεί στενά εδώ και πολύ καιρό τις εξελίξεις και είχε επιβάλει την αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας για την περαιτέρω θωράκιση της τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική τράπεζα ζήτησε από τον προηγούμενο Οκτώβριο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου. Στην έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 128 εκατ. νέων μετοχών οι οποίες θα διατεθούν σε αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλαιά. Η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της Aspis Bank με τους νέους στρατηγικούς μετόχους. Ετσι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης η συμμετοχή του ασφαλιστικού ομίλου θα καταστεί μειοψηφική.

Η διακοπή λειτουργίας του ασφαλιστικού ομίλου επιταχύνει τις εξελίξεις στην τράπεζα, καθώς εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την έλευση νέων μετόχων. Υπενθυμίζεται ότι πριν από την κρίση ο βασικός μέτοχος του ομίλου κ. Παύλος Ψωμιάδης βρέθηκε ένα βήμα πριν από την πώληση της τράπεζας, ωστόσο, η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε καθώς το τίμημα δεν θεωρήθηκε ικανοποιητικό από τον βασικό μέτοχο της τράπεζας. Βαθμιαία οι συνθήκες για την τράπεζα και τον όμιλο επιδεινώθηκαν, ενώ η πιστωτική κρίση τερμάτισε κάθε αισιόδοξη σκέψη για την πώληση της τράπεζας σε καλύτερη τιμή.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2009 το ενεργητικό της Aspis Bank ανήλθε στα 2,65 δισ. ευρώ από 2,62 δισ. ευρώ στα τέλη του 2008 παρουσίασε αύξηση κατά 1%. Οι χρηματοδοτήσεις μετά από προβλέψεις μειώθηκαν κατά 5,6% και διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 2,21 δισ. ευρώ από 1,99 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2008. Η σχέση δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 94,7%. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμοσμένης πολιτικής περί προβλέψεων και του δυσμενούς οικονομικού κλίματος, αυξήθηκαν κατά 49% και ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Κεφαλαιακή βάση

Παρά τη φθίνουσα πορεία της τράπεζας και την καταγραφή ζημιών ύψους 30,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, η κεφαλαιακή βάση της Aspis Bank παραμένει ισχυρή. Στο πρώτο εξάμηνο το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 132 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται στο 8,8% σε ενοποιημένη βάση και 10,4% σε ατομική βάση. Παράλληλα, η ρευστότητα της τράπεζας έχει ενισχυθεί ουσιαστικά τόσο μέσω της σημαντικής αύξησης των καταθέσεων όσο και μέσω της τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων ύψους 424 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.