ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε εγρήγορση η ασφαλιστική αγορά

Το ενδιαφέρον των μεγάλων εταιρειών του κλάδου αναμένεται να προσελκύσει το πελατολόγιο και το χαρτοφυλάκιο ζωής της Ασπίς Πρόνοια, που αριθμεί πάνω από 200.000 ασφαλισμένους με συμβόλαια ζωής και περίπου 850.000 για ζημιές αυτοκινήτου. Η κινητοποίηση της ασφαλιστικής αγοράς βρίσκει έρεισμα στην εγγύηση που παρέχει το Δημόσιο για την κάλυψη όλων των ζημιών που θα προκύψουν από τα σχετικά συμβόλαια, εξασφαλίζοντας για τις ίδιες πρόσβαση σε ένα ευρύ πελατολόγιο.

Η επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης του λουκέτου σε τέσσερις ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου της Ασπίδος (Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γενική Ενωση και Γενική Πίστη) βρίσκει την αγορά ανάστατη, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται στην τύχη των αφαλισμένων αλλά και των 700 εργαζομένων στον όμιλο, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο υπουργείο Οικονομίας.

Η εγγύηση, την οποία το Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα παράσχει, θα εξασφαλίζει, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομίας, τα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων τόσο του κλάδου ζωής όσο και του κλάδου υγείας, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές διαβεβαιώσεις «δεν πρόκειται να χάσουν τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει και κανένα από τα δικαιώματα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης θα προβλέπονται στην απόφαση του υπουργού Οικονομίας κ. Γιάννη Παπαθανασίου, που αναμένεται ίσως και σήμερα. Μέσω της ίδιας απόφασης θα ορίζεται επίσης ειδικός επόπτης -σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι ο αναλογιστής κ. Γριβογιάννης- που θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ζωής, διαδικασία που θα εξελίσσεται παράλληλα με τη διαδικασία της εκκαθάρισης της εταιρείας, στόχος της οποίας θα είναι η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του ομίλου της Ασπίς Πρόνοια. Πηγές του υπουργείου Οικονομίας διαβεβαιώνουν ότι θα γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες, που θα εξασφαλίζουν τη διατήρηση σε ισχύ όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τους υφιστάμενους όρους και για την επίτευξη του στόχου θα ζητηθεί η συνδρομή της αφαλιστικής αγοράς, η οποία θα κληθεί να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο φάκελο προς φάκελο. Οι ίδιες πηγές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι η ασφαλιστική αγορά θα ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο, στον βαθμό μάλιστα που η ζημιά που θα προκύψει από το χαρτοφυλάκιό της θα καλυφθεί από το Δημόσιο και δεν θα επιβαρύνει τις ίδιες τις εταιρείες.

Η πρόθεση της ασφαλιστικής αγοράς να συνδράμει σε αυτήν την εξέλιξη επιβεβαιώνεται και από τη χθεσινή ανακοίνωση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΕΑΕΕ), μέσω της οποίας τάσσεται υπέρ των πρωτοβουλιών για την εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να υποστηρίξει τα μέτρα για την προστασία των ασφαλισμένων.

Οι διαδικασίες για την ανάδειξη της εταιρείας ή των εταιρειών που θα αναλάβουν το χαρτοφυλάκιο ζωής της Ασπίς Πρόνοια δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, αλλά πρόθεση του υπουργείου Οικονομίας είναι να υπάρξει κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Στη χθεσινή συνεδρίαση της ΕΑΕΕ αποφασίστηκε, άλλωστε, πέντε εταιρείες της αγοράς (Εθνική Ασφαλιστική, Interamerican, Αγροτική Ασφαλστική, Alico και International Life) να υποστηρίξουν οργανωτικά το έργο του ειδικού επόπτη, διαθέτοντας το αναγκαίο προσωπικό για την αξιολόγηση των φακέλων και την αποτίμηση των απαιτήσεων που εγείρονται.

Στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών είναι πάντως και το θέμα των εργαζομένων στις εταιρείες που έκλεισαν, μέρος των οποίων θα απασχοληθεί σε πρώτη φάση από τον ειδικό επόπτη κατά το στάδιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Στην ανακοίνωσή της πάντως η Ενωση Ασφαλιστικών δεσμεύεται, όπως σημειώνει, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απορρόφηση των εργαζομένων των πέντε ασφαλιστικών εταιρειών που έκλεισαν και να φροντίσει σε συνεργασία με το Επικουρικό Κεφάλαιο να λειτουργήσει το Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού για τις ζημιές κλάδου αυτοκινήτου.