ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πέντε στάδια για απόσυρση και αγορά νέου αυτοκινήτου

Τη διαδικασία απόσυρσης των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων ανακοίνωσε χθες το ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Απομένει η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η έκδοση των σχετικών εγκυκλίων για να λάβει το μέτρο σάρκα και οστά. Συνοπτικά, η απόσυρση θα γίνει με βάση όσα ισχύουν σήμερα, ενώ η επιδότηση θα καταβάλλεται από τις εφορίες με την υποβολή των αποδεικτικών.

Η διαδικασία

Η υπουργική απόφαση ολοκλήρωσε χθες τη συλλογή υπογραφών των συναρμόδιων υπουργών (ΥΠΕΧΩΔΕ, Οικονομικών και Μεταφορών) και πλέον πήρε τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει για τα Ι. Χ. και φορτηγά έως 3,5 τόνους θα ακολουθείται η σημερινή διαδικασία απόσυρσης:

1. Ο ιδιοκτήτης θα παραδίδει το όχημά του σε ένα από τα αδειοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης αυτοκινήτων (ο σχετικός κατάλογος βρίσκεται στην ιστοσελίδα www. edoe. gr). Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία του αμαξώματος και τα μηχανικά του μέρη, να μην έχει καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό και να είναι σε χρήση, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του να μην έχει υποβάλει δήλωση ακινησίας (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει πρώτα να πληρώσει τα οφειλόμενα τέλη για να ανακτήσει την άδεια και τις πινακίδες).

2. Το κέντρο δίνει στον ιδιοκτήτη μια βεβαίωση παραλαβής του οχήματος. Το κέντρο αναλαμβάνει να καταθέσει τις πινακίδες και να διαγράψει το όχημα από τους καταλόγους του υπουργείου Μεταφορών και στη συνέχεια χορηγεί στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό καταστροφής, μέσα σε οκτώ ημέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής του οχήματος.

3. Η υπηρεσία Μεταφορών της νομαρχίας, που έχει εν τω μεταξύ ειδοποιηθεί από το κέντρο ανακύκλωσης, εκδίδει σε τρεις εργάσιμες από τη λήψη του πιστοποιητικού καταστροφής τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος. Η πράξη αυτή είναι και το απαραίτητο δικαιολογητικό για την παροχή του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης των οχημάτων.

4. Κατόπιν ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στην αρχή που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας, προκειμένου να πάρει τον «τίτλο πληρωμής». Αυτός ο τίτλος πληρωμής κατατίθεται στο τμήμα εξόδων της αρμόδιας ΔΟΥ, από όπου και ο πολίτης πληρώνεται (500 έως 2.200 ευρώ, ανάλογα με τα κυβικά), ανεξαρτήτως αν γίνει αγορά νέου αυτοκινήτου.

5. Με την αγορά νέου αυτοκινήτου προβλέπεται επιπλέον κίνητρο 1.000 ευρώ.