ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για ομόλογα 50 εκατ. ευρώ που έχει εκδώσει η Aspis Capital

Δεκάδες είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη του ομίλου της Ασπίς Πρόνοια και του ιδιοκτήτη της κ. Παύλου Ψωμιάδη και δεν περιορίζονται μόνο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν εκδώσει οι δύο εταιρείες ΑΕΓΑ και ΑΕΑΖ. Η αγωνία επικεντρώνεται στα ομόλογα που έχει εκδώσει η Aspis Capital, εταιρεία συμμετοχών, ιδιοκτησίας του ιδίου, τα οποία έχουν διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε μεγάλο αριθμό ιδιωτών.

Το συνολικό ποσό που έχει αντληθεί υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ, μέσω διαδοχικών εκδόσεων που έχει πραγματοποιήσει από το 2005, με ετήσιο επιτόκιο 7%. Η εταιρεία, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2008, έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 50,1 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση που διαμορφώθηκε στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση των συγκεκριμένων ομολόγων αποτελούσε πάγια τακτική για την άντληση ζεστού χρήματος από τον βασικό μέτοχο της Ασπίδος, προκειμένου να χρηματοδοτεί τις δεκάδες εξαγορές, και προσιδιάζει στις επιταγές που διακινούσε στο παρελθόν με επιτόκιο 10%, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας.

Η είδηση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των δύο εταιρειών και η δυσκολία στην οποία έχει περιέλθει ο κ. Ψωμιάδης έχουν επίσης προκαλέσει κύμα αναστάτωσης σε όσους είναι κατόχοι επιταγών που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο, οι οποίες φέρουν μάλιστα απόδοση 7%. Ο αριθμός των επιταγών που έχει εκδώσει ο βασικός μέτοχος της Ασπίδος είναι προς το παρόν άγνωστος, αλλά εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, στον βαθμό που διακινούνταν από τον ίδιο.

Αντίστοιχη ανησυχία υπάρχει για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η ανησυχία συντηρείται λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει για το κατά πόσο η εγγύηση του Δημοσίου θα καλύψει εκτός από τα συμβόλαια ζωής και τα συμβόλαια του κλάδου υγείας. Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Βουλή είναι ασαφής, καθώς αναφέρεται γενικότερα στα συμβόλαια ζωής και δεν κατονομάζει τον κλάδο των νοσοκομειακών προγραμμάτων.

Πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας κ. Γιάννη Παπαθανασίου για κάλυψη τόσο όλων των ασφαλισμένων που έχουν ασφαλιστήρια ζωής όσο και ασφαλιστήρια υγείας δεν καθησυχάζει τους φόβους, στον βαθμό που το ρευστό πολιτικό σκηνικό λόγω των εκλογών δεν επιτρέπει την ανάληψη οποιασδήποτε έμπρακτης δέσμευσης. Η εγγύηση του Δημοσίου, ακόμα και αν διασφαλιστεί, δεν είναι σαφές εάν θα αφορά τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που φέρουν τα νοσοκομειακά προγράμματα ή και τις μελλοντικές, ενώ ερωτήματα ανακύπτουν και για τους κατόχους των συμβολαίων τύπου Aspis Asset και Mega Asset, τα οποία υπόσχονταν υπεραποδόσεις.

Σε 158.625 τα ασφαλιστικά συμβόλαια

Σε 158.625 ανέρχεται το πλήθος των συμβολαίων ζωής που έχει εκδώσει η Ασπίς Πρόνοια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΕΙΑ, ο κύριος όγκος των συμβολαίων, που φθάνει τα 91.090, αφορά τα λεγόμενα κλασικά αποταμιευτικά προγράμματα, από προηγούμενα έτη, αλλά και από νέες εργασίες. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα είναι συνήθως περιοδικών καταβολών, δηλαδή ο κάτοχός τους πληρώνει το ασφάλιστρο κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο, και είναι κυρίως παλιά προγράμματα, μακροπρόθεσμης διάρκειας. Στα 64.340 φθάνουν τα επενδυτικά προγράμματα, γνωστά ως unit linked, ενώ μικρός είναι ο αριθμός των ομαδικών προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι πολλά από τα προγράμματα ζωής περιλαμβάνουν και κάλυψη υγείας.