ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευκαιρίες στις ακριβές κατοικίες άνω των 150 τ.μ.

Πού βρίσκονται σήμερα οι ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων; Το ερώτημα αυτό φαίνεται ότι απασχολεί όλους εκείνους που θεωρούν ότι η οικονομική κρίση αναδεικνύει ευκαιρίες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν, είτε με τη ρευστότητα που ήδη διαθέτουν είτε μέσω δανεισμού.

Σύμφωνα με τις απόψεις μεσιτών, οι ευκαιρίες κατ’ αρχάς βρίσκονται στην αγορά μεγάλων και ακριβών κατοικιών η οποία άνθησε τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για μεγάλα σπίτια εμβαδού 150 τετραγωνικών μέτρων και άνω, καθώς και μεζονετών με ακόμη μεγαλύτερο εμβαδόν. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά οφείλεται στο γεγονός ότι, τα προηγούμενα χρόνια, η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων μεγεθύνθηκε με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς, κυρίως με τη χρήση τραπεζικού δανεισμού. Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό αγοραστών προήλθε από επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι, προεξοφλώντας μελλοντικά τους εισοδήματα, προχώρησαν στις συγκεκριμένες αγορές. Με την έλευση της οικονομικής κρίσης και κυρίως με την κρίση ρευστότητας που έπληξε την αγορά, αρκετοί από αυτούς οδηγήθηκαν στην απόφαση πώλησης ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων είτε λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των δαπανών εξυπηρέτησης του στεγαστικού τους δανείου είτε για να αποκτήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Η δυσκολία διάθεσης του ακινήτου είχε ως αποτέλεσμα οι πωλητές να περιορίσουν σταδιακά τις απαιτήσεις τους ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση αγοραστή. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση της προσφοράς και συνακολούθως σε συμπίεση των τιμών. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις μεσιτών, στη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων έχουν πραγματοποιηθεί συμφωνίες πώλησης σε τιμές οι οποίες είναι χαμηλότερες έως και κατά 25% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες που ίσχυαν πέρυσι για ακίνητα της ίδιας περιοχής και με ανάλογα χαρακτηριστικά.

Ανάλογα, όμως, φαινόμενα καταγράφονται και στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, όπου πολλοί ιδιοκτήτες, προκειμένου να αγοράσουν το ακίνητο, έκλεισαν συμφωνίες δανεισμού (λίζινγκ και δανείων επαγγελματικής στέγης) τις οποίες, λόγω κρίσης, βρίσκονται σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν είτε επειδή περιορίστηκε ο τζίρος τους είτε επειδή η μίσθωσή τους δεν είναι εφικτή.