ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα «ηλεκτρονικά δίχτυα» του υπ. Οικονομίας για τη μείωση της φοροδιαφυγής

Από τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, υποβολής και ελέγχου εξαρτάται η υλοποίηση των εξαγγελιών των δύο μεγάλων κομμάτων στον τομέα της φοροδιαφυγής. Το 2004, ουδείς μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, σε σημείο, μάλιστα, που οι προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής να έχουν ως αφετηρία το νέο σύστημα Τaxis.

Την τελευταία πενταετία, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έφτασε να αποτελεί το μεγαλύτερο μηχανογραφικό κέντρο του Δημοσίου, ενώ, πλέον, όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η ΓΓΠΣ δημιουργεί το νέο taxisnet, υλοποιώντας την ηλεκτρονική εφορία. Συγκεκριμένα, μπορούν να συνυποβληθούν τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9 με ταυτόχρονη εκκαθάριση της δήλωσης εισοδήματος και άμεση έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος.

Επίσης, παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά οι υπηρεσίες υποβολής Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ, Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) και Βεβαιώσεων Αποδοχών, καθώς και συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών.

Από το 2004 ξεκινάει η αναβάθμιση, του απηρχαιωμένου συστήματος taxis, με νέους ισχυρούς υπολογιστές, ενώ χρησιμοποιείται και ο εξοπλισμός του «Αθήνα 2004».

Την ίδια περίοδο, δημιουργείται το δίκτυο του υπουργείου Οικονομικών, διασυνδέοντας 750 υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια με το εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης Σύζευξις. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και το πληροφορικό σύστημα elenxis, όπου για πρώτη φορά ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του φορολογουμένου για τη διενέργεια ελέγχου και διασταυρώσεων. Από τα σημαντικότερα έργα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εφ’ όσον κερδίσει τη μάχη των εκλογών, είναι το περιουσιολόγιο, προκειμένου να υπολογίσει τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Πλέον, όλη η ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων είναι καταγεγραμμένη ηλεκτρονικά. Μέσα από το σύστημα προσφέρεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους:

– Να έχουν εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης.

– Να προβάλουν και να εκδώσουν ιστορικό μεταβολών περιουσιακής κατάστασης.

– Να αλλάζουν στοιχεία του ακινήτου, σύμφωνα πάντα με τους όρους που ορίζονται από τη Φορολογική Αρχή.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΓΓΠΣ, καταγράφεται σημαντική αύξηση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

1. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες το 2008 έφτασαν τους 2.323.329, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία, με αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2007 και 132,3% σε σχέση με το 2003.

2. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω taxisnet για το 2008 έφτασαν τις 5.613.771, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,3% σε σχέση με το 2007 και 315,8% σε σχέση με το 2003.

Παράλληλα, το 2008 υποβλήθηκαν μέσω Internet 579.265 Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, που μεταφράζονται σε αύξηση 36,7% σε σχέση με το 2007 και 307,4% σε σχέση με το 2003. Συνολικά το 2008 υπέβαλαν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά 831.541 πολίτες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 16,84% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Για το 2009, ο αριθμός των πολιτών που υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά προσέγγισε το 1.000.000. Μετά την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκτέλεση νέων διασταυρώσεων. Πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις σε σχέση με τα εισοδήματα από επιχειρηματική αμοιβή και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, ενώ έμφαση δόθηκε στον ΦΠΑ. Το 2003 προέκυψαν 98.909 περιπτώσεις για περαιτέρω έλεγχο, το 2004 110.924 περιπτώσεις, ενώ το 2005 και το 2006 προέκυψαν 792.787 και 813.213 περιπτώσεις αντίστοιχα. Επίσης την τελευταία διετία, με βάση τα ηλεκτρονικά στοιχεία Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση διασταυρώσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής.