ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επειγόντως αλλαγές στο ασφαλιστικό

Αντιμέτωπη με την απαίτηση των αγορών για μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος θα βρεθεί η νέα κυβέρνηση. Ολοι οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης συναρτούν την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με μια νέα μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα. Το ασφαλιστικό απουσιάζει από την προεκλογική ατζέντα, με εξαίρεση ίσως κάποιες δρομολογημένες παρεμβάσεις στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, στον περιορισμό των αναπηρικών συντάξεων και τις συνήθεις υποσχέσεις για αναδιοργάνωση των μηχανισμών ελέγχου των δαπανών τους. Ωστόσο, όλα αυτά πόρρω απέχουν από αυτό που οι αγορές περιμένουν από την επόμενη κυβέρνηση, δεδομένων των δημογραφικών εξελίξεων.

Οι ενοποιήσεις ταμείων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι δεν θεωρούνται επαρκείς για τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, η προχειρότητα με την οποία έγιναν οι ενοποιήσεις, προς το παρόν τουλάχιστον, έχουν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα φιλοδοξούσαν να επιλύσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πανελλήνιας ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, σε αρκετές περιπτώσεις οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν, ενώ τα έσοδα μειώθηκαν λόγω των λειτουργικών αδυναμιών που παρατηρούνται. Ωστόσο, εκτός από τα μελλοντικά αναλογιστικά ελλείμματα, η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει και τα άμεσα ταμειακά τους προβλήματα.

Εξαιτίας της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας, τα έσοδα υπολείπονται των προϋπολογισμών τους. Η εισφοροδιαφυγή αυξάνεται κατά 1,2 δισ. ευρώ ετησίως. Οι δαπάνες για φάρμακα αυξάνονται κατά 20%, καθώς η απελευθέρωση της λίστας δεν συνοδεύθηκε από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της συνταγογράφησης. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και η πρόβλεψη του νόμου για επιστροφή μέρους του τζίρου των φαρμακευτικών εταιρειών στα ασφαλιστικά ταμεία δεν υλοποιήθηκε ποτέ, λόγω της αδυναμίας τους να υπολογίσουν το ποσό που πρέπει να τους επιστραφεί.

Οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυξήθηκαν κατά 15%. Και σαν να μην αρκούσαν αυτά, το 2009, τα ασφαλιστικά ταμεία επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα από την εισοδηματική πολιτική που προέβλεπε, αντί ποσοστιαίας αύξησης των συντάξεων, τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεδομένου όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων ήταν δικαιούχοι του βοηθήματος, μόνο το ΙΚΑ επιβαρύνθηκε με 300 εκατ. ευρώ περισσότερα από αυτά που θα έδινε για μια αύξηση της τάξης του 3,5%. Ετσι, υπολογίζεται ότι μόνο για φέτος, τα πέντε μεγαλύτερα ταμεία χρειάζονται περισσότερα από 5 δισ. ευρώ για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους.

Μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές, το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι θα δώσει στο ΙΚΑ ομόλογα ύψους 4,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να εξοφλήσει παλαιότερες οφειλές τους. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν αυτά θα δοθούν φέτος ή σταδιακά σε βάθος κάποιων ετών.