ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 32,5 εκατ. ευρώ σε τέσσερις ασφαλιστικές

Πρόστιμα συνολικού ύψους 32,5 εκατ. ευρώ σε τέσσερις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγαλύτερες της αγοράς, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς, όπως ανακοίνωσε η αρχή, καθόριζαν ενιαία τιμή εργατοώρας στα συνεργαζόμενα συνεργεία αυτοκινήτων, περιορίζοντας παράλληλα την ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο προκαλούσαν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ των συνεργείων αλλά επιβάρυναν και τους καταναλωτές, μέσω της επιπλέον χρέωσης των υπολοίπων ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 13.563.494,32 ευρώ στην Εθνική Ασφαλιστική, 5.281.238,60 ευρώ στην Αγροτική Ασφαλιστική, 8.554.851,23 στην Interamerican και 5.119.562,87 ευρώ στην Groupama Φοίνιξ. Τα πρόστιμα αντιστοιχούν στο 1,5% του κύκλου εργασιών για τον κλάδο ζημιών σε όλη την επικράτεια.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που έκανε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Ενωση Φανοποιών και Βαφέων Αυτοκινήτων Νομού Χανίων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο χρονικό διάστημα 2002-2008 οι τέσσερις εταιρείες καθόριζαν από κοινού ενιαία τιμή αμοιβής εργατοώρας μέσω της κοινής επιχείρησης που είχαν συστήσει με την επωνυμία Audatex Hellas Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι η Audatex Hellas Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημιών αυτοκίνητων στην Ελληνική Αγορά διαμέσου του συστήματος AUDATEX του οποίου η εταιρεία κατέχει την αποκλειστική άδεια χρήσης στην Ελλάδα. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Εθνική Ασφαλιστική με 70%, ενώ οι υπόλοιπες τρεις εταιρείες συμμετέχουν με 10% εκάστη. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι η Audatex Hellas Α.Ε. επέβαλε μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών ρήτρα προς τα συνεργαζόμενα συνεργεία να μην παρέχουν σε ομάδες πελατών ευνοϊκότερους όρους και τιμές από αυτές που παρέχουν στις ασφαλιστικές εταιρείες – χρήστες του συστήματος AUDATEX, ασκώντας παράλληλα έλεγχο για την τήρηση της μεταξύ τους συμφωνίας. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν όχι μόνο στον νομό Χανίων, αλλά σε όλη την επικράτεια και προς τούτο τα πρόστιμα καθορίστηκαν με βάση τον κύκλο εργασιών σε όλη τη χώρα.

Με απλά λόγια μέσω του Audatex καθορίζονταν ενιαίες τιμές για την επισκευή ζημιών σε συγκεκριμένα μέρη του αυτοκινήτου, ανεξαρτήτως του μεγέθους της ζημιάς. Για παράδειγμα η αμοιβή εργατοώρας για την επισκευή του φτερού ήταν 55 ευρώ, ανεξαρτήτως εάν αυτό έφερε μια απλή γρατσουνιά ή ήταν εντελώς κατεστραμμένο. Επιπλέον, το φανοποιείο δεν μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες προς τους πελάτες που ήταν ασφαλισμένοι σε άλλες εταιρείες σε χαμηλότερες, πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Εκτός των προστίμων οι τέσσερις καταδικασθείσες εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν άμεσα τις παραβάσεις, να διαπραγματευθούν η κάθε μια ανεξάρτητα με τα συνεργεία την τιμή της εργατοώρας και να απαλείψουν εντός τριμήνου τη ρήτρα που έχουν επιβάλλει στα συνεργαζόμενα συνεργεία για τη μη παροχή χαμηλότερων τιμών. Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται με πρόστιμο 10.000 ευρώ σε κάθε εταιρεία για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με την απόφαση.