ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από σήμερα η απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων

Αρχίζει η απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από σήμερα να απευθύνονται στα 81 πιστοποιημένα κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία των μονάδων ανακύκλωσης είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας (www. edoe. gr, τηλ.  210-68.99.039), του επίσημου φορέα που πιστοποιεί την καταλληλότητα των μονάδων.