ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 50 εκατ. για πλαστά και εικονικά τιμολόγια

Από πλαστά και εικονικά τιμολόγια έχει κατακλυσθεί η αγορά, εξαιτίας αφενός της οικονομικής κρίσης που την πλήττει, αφετέρου λόγω της μείωσης των ελέγχων, τα τελευταία χρόνια, στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτές να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να φοροαποφεύγουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, υπερήλικας συνταξιούχος του ΟΓΑ είχε συστήσει στην Καρδίτσα τεχνική εταιρεία, με τη μορφή μονοπρόσωπης ΕΠΕ, η οποία δεν δραστηριοποιήθηκε ποτέ, αλλά εξέδωσε πληθώρα εικονικών φορολογικών στοιχείων, προκειμένου οι λήπτριες εταιρείες να εμφανίζουν υψηλές δαπάνες και να ωφελούνται από τη μη καταβολή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Η εν λόγω εταιρεία, πενήντα μόνο ημέρες από την ίδρυσή της, το 2003, παρουσίαζε έσοδα άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αυτή δεν υπέβαλε ποτέ δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ, με συνέπεια να μην έχει αποδοθεί κανένα ποσό στο ελληνικό Δημόσιο.

Από τον έλεγχο της ΥπΕΕ προέκυψε ότι η εταιρεία εξέδωσε, κατά τα έτη 2003 έως 2006, εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 25 εκατ. ευρώ, παρότι δεν ανέπτυξε καμία δραστηριότητα, δεν διέθετε κανένα εξοπλισμό και δεν απασχόλησε κανέναν εργαζόμενο.

Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, συνεργασία με άλλη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχουν ήδη καταλογισθεί πρόστιμα 60 εκατ. ευρώ, για την έκδοση πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αποδείχθηκε, ακόμα, ότι πίσω από τον συνταξιούχο κρυβόταν ο γιος του, ο οποίος δραστηριοποιείται στο γενικό εμπόριο. Είχε μάλιστα συστήσει άλλη ΕΠΕ, για την οποία δεν επέδειξε κανένα φορολογικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να καταλογισθούν πρόσθετες παραβάσεις.

Το ύψος των προστίμων για τα πλαστά – εικονικά στοιχεία αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση διαβιβάσθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για τον καταλογισμό και την είσπραξη των προστίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μόνο το 2008 εντοπίστηκαν εικονικά τιμολογία ύψους ενός δισ. ευρώ, ενώ αυξητικές τάσεις καταγράφονται στο εννεάμηνο του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.