ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερίζουν δύο υπουργεία για την κατάρτιση

Μπορεί το υπουργείο Εργασίας να μην ενοποιήθηκε τελικώς με το Παιδείας, όπως ήθελαν οι φήμες, αλλά η μεταβίβαση στο Παιδείας της συνεχιζόμενης κατάρτισης που σήμερα ταυτίζεται με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας θεωρείται βεβαία. Ο κύβος ερρίφθη, κατά την πρόσφατη (αιφνίδια) επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου στο υπουργείο Παιδείας και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η ένταξη της κατάρτισης στο Παιδείας αποτελεί επιθυμία του πρωθυπουργού.

Ομως, αυτή η προοπτική έχει προκαλέσει μια σχετική αναστάτωση. Κατ’ αρχάς, η μεταφορά αρμοδιοτήτων αποδυναμώνει κάπως και τον ρόλο του νέου υπουργού κ. Ανδ. Λοβέρδου στο όλο σύστημα των κοινοτικών κονδυλίων του υπουργείου. Αλλωστε οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και τα ποικίλα προγράμματά του ήταν για την εκάστοτε πολιτική εξουσία του Εργασίας ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διανομής κονδυλίων και σε φορείς της αγοράς, ανεξαρτήτως του πραγματικού αποτελέσματος στην απασχόληση.

Ενδεχομένως, η μεταφορά της αρμοδιότητας μπορεί να λειτουργήσει εξυγιαντικά για όλο το σύστημα της κατάρτισης εάν και εφόσον υπάρξει και πολιτική για το περιεχόμενο των προγραμμάτων κι όχι μόνο για την απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων ή τη συνάφειά τους με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πάντως, από αύριο τα δύο υπουργεία ξεκινούν τη διαδικασία της διαβούλευσης προκειμένου να διευκρινιστεί ποιο κομμάτι του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) θα μεταβιβαστεί, τι θα γίνει με τα προγράμματα κατάρτισης και τι περιμένει τις δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Εδώ όμως υπάρχουν πολλές ασάφειες. Επί παραδείγματι δεν είναι καθαρό εάν θα μεταφερθεί όλο το ΕΚΤ ή ένα τμήμα του. Τι θα γίνει με την εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση» η οποία, σύμφωνα με επιστολή του συλλόγου προσωπικού προς την ηγεσία του υπουργείου, συνεχίζει να κάνει αναθέσεις έργων; Θα συνεχίσει να λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής που είναι συνδεδεμένη με τις πληρωμές των ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης); Θα μεταφερθεί το σύνολο του συστήματος πιστοποίησης και ο αρμόδιος οργανισμός, ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης), στο Παιδείας; Τι καθυστερήσεις θα προκαλέσει όλη αυτή η αλλαγή στις προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων που έχουν παγώσει λόγω εκλογών;

Τα ερωτήματα αυτά συνδέονται φυσικά και με τις επαγγελματικές αγωνίες των ανθρώπων που απασχολούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες κατάρτισης αλλά και με τους ιδιωτικούς φορείς μιας αγοράς που έμαθε να επιβιώνει μέσα από συναλλακτικές σχέσεις με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, στο όνομα μιας άχρηστης βιομηχανίας μελετών που ποτέ δεν παρουσίασε αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Ολες οι ηγεσίες όμως επέτρεψαν τη συντήρησή της.

Εάν η μεταφορά της αρμοδιότητας και ο συντονισμός τής συνεχιζόμενης με την αρχική κατάρτισης του Παιδείας εκπορεύονται και από την ανάγκη εξυγίανσης αυτού του συστήματος, σίγουρα πρόκειται για κάτι καινούργιο που αξίζει να δοκιμαστεί.