ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμοιβές

Οι αμοιβές των διοικητών των ΔΕΚΟ πρέπει να διαμορφώνονται με όρους αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η επιλογή τους και η αξιολόγηση του έργου τους γίνεται με κριτήρια αγοράς, δηλαδή με βάση την επίτευξη των στόχων που τους έχουν τεθεί. Εάν οι ΔΕΚΟ παραδοθούν σε κομματικά στελέχη και αποτυχημένους πολιτευτές, τότε οι αμοιβές τους όσο χαμηλές κι αν είναι αποτελούν σπατάλη. Αλλωστε, η πείρα έχει δείξει ότι τέτοια στελέχη βρίσκουν πάντα -αδιαφανείς- τρόπους να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.

Αντί η κυβέρνηση να εξαγγέλλει περικοπή των αμοιβών, θα ήταν πιο ωφέλιμο να επιλέξει τους ικανότερους μάνατζερ, να τους αμείψει ανάλογα και να τους αφήσει να κάνουν τη δουλειά τους.