ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επελαύνει η ελαστική απασχόληση

Αλματώδης είναι η αύξηση των συμβάσεων εκ περιτροπής εργασίας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, το πρώτο πεντάμηνο του 2011. Οι συμβάσεις που άλλαξαν με μονομερή απόφαση του εργοδότη αυξήθηκαν σε 2.741 έναντι 53 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Σύμφωνα με τo Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, συνολικά οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν κατά 27,67% στο 5μηνο και αποτελούν τις 6 στις 10 συμβάσεις που υπεγράφησαν.