ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείζων κίνδυνος για την Ευρωζώνη ελληνική χρεοκοπία

Μία ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας και η δημοσιονομική κρίση που πλήττει την Ευρωζώνη δεσπόζουν ως απειλές για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και του κρατικού δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση του οίκου Fitch Ratings. Παρά ταύτα, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και ο αντίκτυπος από μία πιθανή επιβράδυνση στους αναπτυξιακούς ρυθμούς των αναδυόμενων αγορών. Στην έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει τα σοβαρότατα προβλήματα που θα ανακύψουν μετά μία ανεξέλγκτη χρεοκοπία της Ελλάδας. Οξεία αστάθεια στις αγορές, πιέσεις στη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους και στη χρηματοδότηση των τραπεζών και μία ευρύτερη ανατιμολόγηση των πιστώσεων προς την Ευρωζώνη συγκαταλέγονται μεταξύ των επιπτώσεων που σημειώνει η Fitch. «Διαπιστώνουμε υπαρκτό κίνδυνο μετάδοσης του «ιού» και σε άλλες ευάλωτες χώρες της Ευρωζώνης, καθώς και στα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα», αναφέρει ο οίκος. «Υπό το πρίσμα αυτό η επίλυση της σημερινής ελληνικής κρίσης είναι ζωτικής σημασίας, αν και όχι επαρκής για να αποτραπεί μία συστημικού χαρακτήρα απειλή για την Ευρωζώνη».

Κατά τις εκτιμήσεις της Fitch, σχεδόν 37 δισ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 34 μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσθέτοντας σχεδόν 4% στα κεφάλαιά πρώτης διαβάθμισης (Tier 1). Οι αριθμοί αυτοί από μόνοι τους δεν προκαλούν σοβαρή ανησυχία, αλλά ο ευρύτερος αντίκτυπος των δυσχερειών, που επηρεάζουν άλλες προβληματικές περιοχές της Ευρωζώνης, μπορεί να αποβεί καταστροφικός. Η δε ΕΚΤ επίσης χρειάζεται να διατηρήσει σε ισχύ τα μέτρα στήριξης των τραπεζών, έως ότου υποχωρήσουν τα προβλήματα. «Η συνεχιζόμενη πρόσβαση των τραπεζών της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας σε ουσιαστική ρευστότητα από την ΕΚΤ και σε πηγές χρηματοδότησης είναι ουσιώδης, ώστε να συντηρηθεί το τραπεζικό σύστημα αυτών των χωρών», σημειώνει, τέλος, ο διεθνής οίκος. «Οι τράπεζες δεν δύνανται να στραφούν στις αγορές για χρηματοδότηση και αυτή η συνθήκη θα παραμείνει έως ότου η κρίση χρέους της Ελλάδας εξασθενήσει».