ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε.Ε.: Οχι στην υπουργική επέκταση των κλαδικών συμβάσεων

Επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάργηση της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με υπογραφή του εκάστοτε υπουργού Εργασίας. Ταυτοχρόνως, στην πρόσφατη έκθεσή της για την ελληνική οικονομία φαίνεται να προκρίνει ως πεδίο συνέχισης των παρεμβάσεων -για τον ιδιωτικό τομέα- τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς οι απολύσεις εργαζομένων με ανάλογες συμβάσεις, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ακριβές.

Στην έκθεσή της διαπιστώνει απογοητευτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων. Τα μειωμένα αποτελέσματα αποδίδονται σε ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας και ειδικότερα στον υφιστάμενο μηχανισμό επέκτασης των συμβάσεων. «Η ανταπόκριση στις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις που προβλέπει ο νόμος του 2010 χαρακτηρίζεται «απογοητευτική», αφού ελάχιστες από τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 100 εργαζομένους έχουν προχωρήσει σε ανάλογες συμφωνίες. Σημαντικό εμπόδιο χαρακτηρίζεται και η θεσμοθετημένη εμπλοκή των κλαδικών οργανώσεων σε επιχειρήσεις όπου δεν μπορεί να συσταθεί επιχειρησιακό σωματείο.

Η Κομισιόν επικροτεί την κυβέρνηση για την απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης επιχειρησιακών σωματείων, αλλά επιμένει πως η διαδικασία επέκτασης της ισχύος των (κλαδικών) συμβάσεων σε όλες τις επιχειρήσεις (του ίδιου τομέα) παραμορφώνει τα διαπραγματευτικά μέσα που χρησιμοποιούν εργοδότες και εργαζόμενοι.

Επίσης, διαπιστώνεται μεταβολή από τις συλλογικές συμβάσεις στις ατομικές συμφωνίες οι οποίες συνοδεύονται από χαμηλότερες αμοιβές και λιγότερες ώρες εργασίας.

Μειωμένης αποτελεσματικότητας θεωρεί και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας, ενώ αποδέχεται την προώθηση της πιλοτικής κάρτας εργασίας ως μέσο αντιμετώπισης της μαύρης εργασίας.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αλλαγές στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις νέες ανάγκες και αναδεικνύει στην έκθεσή της ως εξαιρετικά χρήσιμη -για τη μείωση της ανεργίας στους νέους- τη δυνατότητα πρόσληψης νέων με αμοιβές χαμηλότερες από αυτές που ορίζονται στην εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Η έκθεση δεν θέτει ιδιαίτερα ζητήματα για μελλοντικές αναπροσαρμογές στην ιδιωτική αγορά εργασίας, καθώς το κύριο βάρος πέφτει τώρα στις αλλαγές του δημόσιου τομέα, στη μείωση του προσωπικού και του μισθολογικού βάρους. Στόχος, η μείωση κατά 20% του προσωπικού μέχρι το 2015, έτσι ώστε από 727.000 που είναι σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι να μειωθούν σε 577.000 με την εφαρμογή της αρχής «1 πρόσληψη έναντι 10 αποχωρήσεων» τη μείωση των συμβασιούχων (50% μείωση το 2011 και πρόσθετα 10% από το 2013 και μετά) και τη μετάβαση σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας με το 60% του μισθού. Σύμφωνα με την έκθεση, η απασχόληση θα υποχωρήσει το 2011 κατά 3,2% σε σχέση με το 2012. Μέχρι και το 2015 δεν πρόκειται να αυξηθεί πάνω από το 0,8%. Ειδικότερα για το 2012 προβλέπεται μείωση 0,3%, για το 2013 σταθεροποίηση στο 0,9%, νέα πτώση στο 0,7% για το 2014 και καθήλωση στο 0,8% το 2015.