ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες περικοπές στις επικουρικές

Η δεύτερη φάση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στον τομέα των Ταμείων επικουρικής ασφάλισης έχει ήδη δρομολογηθεί με την επιβολή ειδικής παρακράτησης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Ωστόσο, οι σημαντικότερες αλλαγές στις επικουρικές θα γίνουν με σχέδιο νόμου που θα έλθει προς συζήτηση το φθινόπωρο, προκειμένου να ισχύσουν οι διατάξεις του από τον Ιανουάριο του 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση να ολοκληρωθούν όλες οι αναλογιστικές μελέτες για τα επικουρικά Ταμεία καθώς και για τα Ταμεία χορήγησης εφάπαξ.

Σημαντικές θα είναι και οι μεταβολές στα Ταμεία υγείας, με μείωση των παροχών και εξοικονόμηση δαπανών. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης προετοιμάζεται, ενώ δεν αποκλείονται και νέες αναπροσαρμογές και στο σύστημα κύριας σύνταξης υπό το φως της έκθεσης της Κομισιόν του 2012 για τη γήρανση του πληθυσμού.

Τρεις είναι οι σημαντικότερες δέσμες παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό το προσεχές χρονικό διάστημα, όπως προκύπτει και από την έκθεση της Επιτροπής.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την αναμόρφωση του συστήματος επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας με συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις φορέων και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αναμορφωμένη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΒΑΕ) που θα ισχύσει από το φθινόπωρο και η τρίτη τις μεγάλες περικοπές στις αναπηρικές συντάξεις.