ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς «καύσιμα» η ελληνική οικονομία

Περαιτέρω επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης τον περασμένο Μάιο, αντανακλώντας την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στο τέλος Μαΐου συρρικνώθηκε στο -1,1% από -0,5% τον περασμένο Απρίλιο. Συνολικά, τον περασμένο μήνα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική στα 1.557 εκατ. ευρώ (Μάιος 2010: θετική καθαρή ροή 167 εκατ. ευρώ). Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν επίσης αρνητική κατά 959 εκατ. ευρώ (Μάιος 2010: θετική καθαρή ροή 310 εκατ. ευρώ) ενώ ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στις επιχειρήσεις σε ετήσια βάση παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε στο 0,3% έναντι 1,2% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 1,1%). Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν επίσης αρνητική κατά 165 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα στο -3,2% από -1,5% τον Απρίλιο και 0,3% που ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο. Αρνητική κατά 433 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες (περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) τον Μάιο του 2011, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 143 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2010. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να σημειώσει μικρή περαιτέρω μείωση και διαμορφώθηκε στο τέλος Μαΐου στο -2,3% από -2,1% που ήταν τον περασμένο Απρίλιο και -1,2% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2010. Σε ό, τι αφορά τη στεγαστική πίστη, η καθαρή ροή ήταν -242 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση η μείωση ανέρχεται στο 1,7%. Τέλος, η καθαρή ροή στην καταναλωτική πίστη ήταν -228 εκατ. ευρώ (-5,1% σε ετήσια βάση).