ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο προνομιούχος κλάδος εφημεριδοπωλών Αθηνών – Πειραιώς

Παραφράζοντας τον Οργουελ, φαίνεται ότι στην Ελλάδα «μερικοί εφημεριδοπώλες είναι πιο ίσοι απ’ τους άλλους». Συγκεκριμένα, όσοι δραστηριοποιούνται σε Αθήνα – Πειραιά απασχολούν λιγότερα επενδεδυμένα κεφάλαια, αλλά αμείβονται περισσότερο από τους συναδέλφους τους στην επαρχία. Ολοι όμως αμείβονται περισσότερο από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, αφού επί δεκαετίες το κράτος έχτιζε άλλο ένα κλειστό επάγγελμα με πελατειακούς όρους.

Σήμερα, στη χώρα, λειτουργούν 54 υποπράκτορες Τύπου στην επαρχία και 850 εφημεριδοπώλες στην περιοχή Αθήνας – Πειραιά. Οι δύο κατηγορίες εμπλεκομένων, όμως, εμφανίζουν ουσιαστικές διαφορές στο ισχύον καθεστώς λειτουργίας, όπως επίσης και στο οικονομικό σκέλος που αφορά στις αμοιβές τους.

Για παράδειγμα, ένας υποπράκτορας της επαρχίας καλύπτει με δικές του υποδομές (κτιριακές – αυτοκίνητα – προσωπικό) τις ανάγκες διανομής του Τύπου που εκτείνονται και πέραν του ενός νομού, με ό, τι αυτό συνεπάγεται στο κόστος της δραστηριότητάς του. Ο ίδιος λαμβάνει προμήθεια 17% επί της ονομαστικής αξίας πώλησης των εντύπων. Οι εφημεριδοπώλες της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς, όμως, για τις ανάγκες διανομής των εντύπων υποστηρίζονται από τέσσερα κέντρα διανομής που έχουν δημιουργήσει τα δύο πρακτορεία. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των κέντρων αυτών ανέρχεται σε 2,7 εκατ. ευρώ.

Θεωρητικά, λοιπόν, θα έπρεπε η αμοιβή των εφημεριδοπωλών Αθηνών – Πειραιά να είναι μικρότερη των συναδέλφων τους της επαρχίας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Η αντίστοιχη προμήθεια που λαμβάνουν είναι 20% επί της ονομαστικής αξίας πώλησης των εντύπων -αντί του 17% της επαρχίας- παρά τις σημαντικά μικρότερες αποστάσεις που έχουν να διανύσουν κατά τη δραστηριότητά τους. Η προμήθεια αυτή διαμορφώνεται στο 22% περίπου εάν συνυπολογιστεί και ποσοστό 2% περίπου επί των πωληθέντων αντιτύπων που παρακρατείται από τα πρακτορεία κατά την εκκαθάριση των πωληθέντων εντύπων. Το επιπλέον ποσοστό προμήθειας 2% σχετίζεται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη σύνταξη γήρατος και ποσό εφ’ άπαξ που ανέρχεται στις 120.000 ευρώ για καθένα τους. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό των εφημεριδοπωλών / πρακτόρων Τύπου είναι μικρότερο κατά 10% περίπου.

Αλλά δεν είναι μόνον η υψηλή προμήθεια που λαμβάνουν οι 850 εφημεριδοπώλες. Εχουν επίσης σημαντικές οικονομικές απολαβές και ασφαλιστικές καλύψεις σε σύγκριση με αυτές των υποπρακτόρων της υπόλοιπης χώρας. Αναλυτικά:

– Λαμβάνουν ποσό 4,4 εκατ. ετησίως με τη μορφή δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, παρ’ ότι δεν είναι μισθωτοί (σ. σ. τα λεφτά προέρχονται από το αγγελιόσημο).

– Εχουν εξασφαλίσει ειδική μεταχείριση στο καθεστώς του ΦΠΑ, του ΚΒΣ και στη φορολογία εισοδήματος. Πρέπει να ανήκουν στις λίγες εξαιρέσεις, μπορεί να είναι και η μοναδική, που μπορούν να κατανέμουν τα φορολογητέα έσοδά τους κατά δήλωσή τους σε άλλους εφημεριδοπώλες, ενώ δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι ωφελούνται και από την ταμειακή ρευστότητα που εξασφαλίζουν κατά την πώληση των εντύπων.