ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόταση ΣΕΒΕ για ενιαίο φορολογικό συντελεστή

Ενιαίο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, που θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 19%, κατά το παράδειγμα της Σλοβακίας, προτείνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Δ. Λακασάς επισημαίνει ότι η Σλοβακία, μια οικονομία με παρόμοια διαρθρωτικά προβλήματα με αυτά της Ελλάδας, καθιέρωσε το 2004 ενιαίο φορολογικό συντελεστή 19% επί της φορολόγησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και προϊόντων. Αμέσως, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη σλοβακική οικονομία αυξήθηκε κατά 7,2%, σε αντίθεση με το 2003, οπότε η αντίστοιχη αύξηση δεν ξεπέρασε το 1,7%. Σήμερα, εξάλλου, η Σλοβακία καταγράφει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε επίπεδο Ε.Ε.-«27» μετά τη Σουηδία, καθώς η μεταβολή του ΑΕΠ ανήλθε σε 4%. Για το 2011 εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4,1% και το 2012 κατά 4,3%.

Ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στη Σλοβακία επιτρέπει σε κάθε επιχειρηματία ή πολίτη να υπολογίσει τον φόρο που του αναλογεί, ανατρέχοντας απλώς σε μια χάρτινη καρτέλα σε σχήμα ρολογιού, την οποία την έχει διανείμει το αρμόδιο υπουργείο. Στην Ελλάδα, από την άλλη, ο φορολογικός οδηγός έχει σήμερα έκταση περί των 70 σελίδων και επικαιροποιείται σε τέτοια συχνότητα όπου ακόμα και οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί δεν μπορούν πλέον να είναι ενήμεροι στον βαθμό που πρέπει. Σε αντίστοιχες με της Σλοβακίας κινήσεις έχουν προβεί τα τελευταία χρόνια και άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία, η Λεττονία, η Λιθουανία και η Εσθονία.