ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξίσωση με τον ιδιωτικό τομέα

Οι δυσάρεστες «εκπλήξεις» για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν σταματούν στις νέες περικοπές επιδομάτων που προωθεί άμεσα η κυβέρνηση. Το νέο ενιαίο μισθολόγιο έχει μία πολύ βασική αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς.

Οι βασικοί μισθοί κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας θα συγκλίνουν -αν όχι εξισωθούν- με εκείνους τους ιδιωτικού τομέα και δεν θα ενσωματωθεί κανένα επίδομα σε αυτούς (με εξαίρεση πιθανότατα το επίδομα τέκνων).

Πλέον, τα επιδόματα θα καθορίζονται με βασικό κριτήριο τη θέση και την εμπειρία του κάθε υπαλλήλου, ενώ θα αυξάνονται σταδιακά, ανάλογα με την αποδοτικότητα, την εμπειρία και τη θέση του υπαλλήλου.

Στόχος είναι η μείωση της μισθολογικής δαπάνης κατά 5-8% έως το 2014, ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε εξοικονόμηση της τάξης του 1-1,5 δισ. ευρώ.

Επίσης, αναμένεται να θεσπιστεί ένα σύστημα «μέτρησης της αποδοτικότητας» των υπαλλήλων με βάση δείκτες που θα δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους (κατά τα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου πιθανότατα ή όπως συμβαίνει στην Κομισιόν). Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη καταργηθεί το σύστημα προαγωγών και των μισθολογικών ωριμάνσεων, γεγονός το οποίο από μόνο του επιφέρει σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Από τη στιγμή που θα είναι έτοιμο το νέο ενιαίο μισθολόγιο, οι προβλέψεις του θα εφαρμοστούν άμεσα για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους. Ωστόσο, για τους εν ενεργεία και στο πλαίσιο της σύγκλισης των μισθών μεταξύ υπουργείων, αναμένεται να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο, μάλιστα, θα είναι ανάλογο της μείωσης αποδοχών που θα υποστεί κάθε υπάλληλος.

Ολα τα παραπάνω θα ισχύσουν και για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ. Και εκείνοι θα ενταχθούν στο νέο ενιαίο μισθολόγιο, με το υπουργείο Οικονομικών να εκτιμά ότι η μείωση της μισθολογικής δαπάνης θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.