ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2.773,40 ευρώ μαζί με τα επιδόματα ορίζεται το ανώτατο πλαφόν στις συντάξεις

Το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας (για 35 έτη ασφάλισης ή για 10.500 ημέρες εργασίας) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.773,40 ευρώ. Στο ποσό αυτό -το οποίο επανακαθορίζεται ως το γενικό ανώτατο πλαφόν συντάξεων- περιλαμβάνονται και τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία για τους συνταξιούχους ορισμένων ΔΕΚΟ και τραπεζών προσέθεταν επιπλέον στο ποσό της σύνταξης καθώς δεν περιλαμβάνονταν στο ισχύον πλαφόν. Εάν τα οικογενειακά επιδόματα δεν επηρεάζουν προς τα πάνω το ανώτατο πλαφόν, δεν θα υπάρξει μεταβολή στο τελικό ποσό της σύνταξης. Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη. Με την εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συντάξιμων αποδοχών, το δε άθροισμα (σύνταξη + οικογενειακά επιδόματα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Επίσης, εντός των ορίων των 2.773,40 ευρώ πρέπει να περιορίζεται και το τελικώς χορηγούμενο ποσό σύνταξης, ακόμη κι αν σε αυτό περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις για την παραμονή στην υπηρεσία από το 35ο έτος έως και το 40ό έτος της ηλικίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ν. 3863/10 (παρ. 2 άρθρο 25), όσοι παραμένουν στην υπηρεσία μετά τα 35 έτη λαμβάνουν προσαύξηση 2,5% για κάθε έτος ή για κάθε 300 ημέρες εργασίας έως και το 37ο έτος και κατά 3,5% για κάθε έτος από το 37ο μέχρι και το 40ό έτος της ηλικίας.

Ανάλογος περιορισμός προβλέπεται ακόμη κι αν το ποσό της σύνταξης αυξάνεται λόγω των μηναίων προσαυξήσεων που προβλέπονται για την ανατροφή των παιδιών.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί ισχύουν από την 1η Ιουλίου του 2011, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του νόμου 3896/11 αναφορικά με τα «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015). Από την ίδια ημερομηνία ισχύει και η παρακράτηση 1% επί των τακτικών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων του Ταμείου Πρόνοιας του Δημοσίου.

Από την 1η Αυγούστου αναπροσαρμόζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως.

Επίσης, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι της ΔΕΗ και του ΤΑΥΤΕΚΩ αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από την 1.1.2010 και μετά, χωρίς να έχουν λάβει ακόμη το εφάπαξ, θα υποστούν μείωση σε αυτό 10% και 15% αντιστοίχως.

Χθες το υπουργείο Εργασίας ενέκρινε την αποδέσμευση από την Τράπεζα της Ελλάδος κεφαλαίων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ του τομέα ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ προκειμένου να χορηγηθεί έντοκο δάνειο προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το δάνειο θα αποπληρωθεί εντόκως εντός 14 ημερών.