ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς συνταγογράφηση οι ιατροί του ΙΚΑ που έχουν παραπεμφθεί

Την αφαίρεση της δυνατότητας συνταγογράφησης από τους γιατρούς που έχουν παραπεμφθεί στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα με την κατηγορία της υπερσυνταγογράφησης ή της προκλητικής ζήτησης φαρμάκων, πριν από την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Με την τροπολογία επιχειρείται να ξεπεραστεί η μεγάλη χρονική καθυστέρηση -μέσω και των διαρκών αναβολών- που τελικά οδηγεί ακόμη και σε παραγραφή της καταγγελίας για πλήθος παρατυπιών που φθάνουν μέχρι τα πειθαρχικά όργανα, αλλά μπορεί να επιλυθούν ύστερα από χρόνια. Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 80 του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», η παράγραφος 10 αναφέρει: «Στους μόνιμους και στους επί συμβάσει, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά την έναρξη λειτουργίας του, οι οποίοι παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για α) υπερσυνταγογράφηση ή β) προκλητή ζήτηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή γ) κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, μπορεί με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ή του Προέδρου του Ταμείου να αφαιρείται η δυνατότητα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους των φορέων και όπου τηρείται βιβλιάριο, μπορεί να αφαιρείται το βιβλιάριο συνταγογράφησης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Η σχετική απόφαση της αφαίρεσης της δυνατότητας και του βιβλιαρίου συνταγογράφησης εκδίδεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξηγήσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης. Κατά το χρονικό διάστημα αφαίρεσης της δυνατότητας συνταγογράφησης και κατά περίπτωση του βιβλιαρίου συνταγογράφησης, ο ιατρός, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ή του Προέδρου του Ταμείου, απασχολείται σε άλλο έργο σχετικό με τα καθήκοντά του, χωρίς σε κάθε περίπτωση να μπορεί να συνταγογραφεί».