ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραδόθηκε το πρώτο κτιριακό έργο μέσω ΣΔΙΤ

Παραδόθηκε το πρώτο κτιριακό έργο που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ στη χώρα μας και αφορά τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας. Το νέο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, επιφάνειας 1.600 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει σύγχρονους γραφειακούς χώρους και χώρους διαμονής, με θέσεις στάθμευσης για το προσωπικό και τους επισκέπτες και εγκαταστάσεις άθλησης και εκπαίδευσης του προσωπικού. Η χρηματοδότηση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ η καταβολή πληρωμών από το Δημόσιο ξεκινά με την παράδοση του έργου. Χρηματοδότες του έργου είναι η Eurobank EFG και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ανεξάρτητος ελεγκτής η WS Atkins International. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενεργειακή απόδοση, παράμετρος η οποία αποτέλεσε και στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Το κτίριο έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές και συστήματα που μειώνουν τις απαιτήσεις σε ενέργεια.