ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικές αλλαγές στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό

Ο υπουργός Οικονομικών προωθεί μεγάλες αλλαγές στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Το σχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής προβλέπει αντικατάσταση προϊσταμένων, διευθυντών και γενικών διευθυντών με απόφαση του υπουργού, ξεπερνώντας τον σκόπελο του ΑΣΕΠ, κατάργηση εφοριών, σύσταση νέων διευθύνσεων στην κεντρική υπηρεσία και κατάργηση των παλαιών, σύσταση εφορίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και άνοιγμα παλαιών μεγάλων φορολογικών υποθέσεων, από άμισθη επιτροπή επιθεωρητών. Το ισχύον σύστημα επιλογής και αντικατάστασης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπροθέσμου, αλλάζει, και η επιλογή, τοποθέτηση και αντικατάσταση των υπαλλήλων θα γίνεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η θητεία τους θα είναι για έναν χρόνο και θα μπορεί να ανανεώνεται μία η περισσότερες φορές ή να διακόπτεται πριν από τη λήξη της. Μαζί με την απόφαση της τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο.