ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικοί έλεγχοι εξπρές σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

Ελέγχους εξπρές ξεκινάει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο που εξεδόθη χθές προβλέπονται 15 κριτήρια με τα οποία θα επιλέγονται οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που θα ελεγχθούν. Στο στόχαστρο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναπτυξιακών νόμων, σε όσες έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις, καθώς και όσες αρνήθηκαν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις της περιόδου 2000 – 2009. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ο έλεγχος θα διενεργείται κατά προτεραιότητα στις εξής υποθέσεις:

1. Οταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

2. Οταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

3. Οταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

4. Οταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί.

5. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων.

6. Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρων επαγγελματιών που δήλωσαν μεγάλα ποσά δαπανών.

7. Οταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν με βάση τη νομοθεσία ή δεν εφαρμόστηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.

8. Οταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

9. Οταν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη.

10. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους.

11. Σε επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναπτυξιακών νόμων.

12. Σε υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.

13. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος της περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων.

14. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

15. Σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν κάνει αυτοέλεγχο και είχαν κληρωθεί για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Οσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες ελεγχθούν με βάση τα ανωτέρω και επέλθει επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο θα καταβάλουν το 20% του φόρου που προκύπτει και τα υπόλοιπα σε δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Από τον έλεγχο εξαιρούνται οι υποθέσεις των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των 20 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις στις οποίες διενεργείται τακτικός έλεγχος, καθώς και υποθέσεις που έχουν διαπιστωθεί πλαστά τιμολόγια ή υπάρχουν υπόνοιες μεγάλης φοροδιαφυγής.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα μειώνονται στο 1/5 από το 1/3 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Οι φόροι που θα προκύψουν θα καταβληθούν ως εξής:

α. Σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι μέχρι και 25.000 ευρώ.

β. Σε 18 μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή είναι πάνω από 25.000 χιλιάδες ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ.

γ. Σε 24 μηνιαίες δόσεις, αν η οφειλή είναι πάνω από 50.000 χιλιάδες ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ.

δ. Σε 30 μηνιαίες δόσεις, αν η οφειλή είναι πάνω από 100.000 και μέχρι 150.000 ευρώ.

ε. Σε 36 μηνιαίες δόσεις, αν η οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 150.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση.