ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προτροπή για συνεργασίες στις τράπεζες

Η συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής του Δημοσίου στις τράπεζες, αποτελεί βασική επιλογή για την επάνοδο του τραπεζικού συστήματος στις αγορές. Αυτό επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στο ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται στον τραπεζικό τομέα, παροτρύνοντας τους μετόχους να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασιών με ξένες τράπεζες και την κυβέρνηση να απέχει από κάθε διαδικασία δημιουργίας «προστατευτικών εμποδίων».

Η βασική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Οργανισμού, είναι να απεμπλακούν από τα προβλήματα που δημιούργησε η ελληνική δημοσιονομική κρίση, αλλά και να ισορροπήσουν μεταξύ των περιορισμών που δημιουργεί η ύφεση και της ανάγκης να διοχετεύσει πιστώσεις στην οικονομία. Η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο ελληνικό χρέος διαμορφώνεται στο 25% του ΑΕΠ και είναι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ «υψηλό» σε σχέση με τα επικρατούντα διεθνώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010, η έκθεση στο ελληνικό χρέος μειώθηκε οριακά στα 48,4 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 212% των βασικών κεφαλαίων (tier capital 1). H συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και με την προϋπόθεση ότι οι απώλειες θα φτάσουν στο 23% για τα ομόλογα που λήγουν έως το 2020, θα στοιχίσει στις ελληνικές τράπεζες περί τα 13 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 5% του ΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, το τραπεζικό σύστημα θα εξαρτά την παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η όποια προσπάθεια απεξάρτησης πρέπει να γίνει με «προσοχή», προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση ρευστότητας. Η ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕbank και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι «καλοδεχούμενη» και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων θα πρέπει να επεκταθεί και στις άλλες συμμετοχές που διατηρεί το Δημόσιο στον τραπεζικό τομέα ή στον έλεγχο που διατηρεί μέσω των ασφαλιστικών Ταμείων.

Οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε επισφαλή δάνεια και ενισχύοντας τη ρευστότητά τους, που είναι βασική πηγή για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της πραγματικής οικονομίας τα προσεχή χρόνια. Ο Οργανισμός επισημαίνει τις αντοχές των ελληνικών τραπεζών στην πτώση των τιμών των ακινήτων που σε πραγματικούς όρους μειώθηκαν κατά 20%, αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωση των stress test μετά τον συνυπολογισμό και των πρόσθετων μέτρων που ελήφθησαν για την αναδιάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού τους. Αντίστοιχα, επιτυχής ήταν η άσκηση ρευστότητας στην οποία υποβλήθηκαν οι ελληνικές τράπεζες ενόψει των νέων κανόνων της Βασιλείας III, που θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2012.