ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κρίση πλήττει τη βιομηχανία

Μία στις δύο βιομηχανίες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα εισήλθε πέρυσι σε ζημιογόνο τροχιά. Μεγαλύτερες πιέσεις εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας, οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία επιδείνωση των αποτελεσμάτων τους.

Αυτό προκύπτει από την τακτική εξαμηνιαία έκθεση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, όπου επισημαίνεται ότι η κατάσταση αυτή είναι απόρροια της συνεχιζόμενης κρίσης της ελληνικής οικονομίας. Αναλύοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στην εγχώρια παραγωγική κοινότητα, υπογραμμίζει ότι διαμορφώνονται δυσμενείς συνθήκες για τη συνέχεια των επιχειρήσεων.