ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα για το μέγεθος της συμμετοχής των ιδιωτών

Η χρηματοδότηση της Ελλάδας είναι εξασφαλισμένη ανεξαρτήτως της τελικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας (PSI), σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες.

Πέρα από τη χρονική πίεση προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, έντονη είναι η αβεβαιότητα για το μέγεθος της συμμετοχής των ιδιωτών στο νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιώτες αναμένεται να υποστούν «haircut» 21% στα ομόλογά τους και να συνεισφέρουν με 37 δισ. ευρώ στο πακέτο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας.

Αν και μέχρι τώρα έχει συγκεντρωθεί ένα κρίσιμο μέγεθος για την ανταλλαγή (rollover) των ελληνικών ομολόγων, ακόμα δεν είναι αρκετό. Για τον λόγο αυτό προωθείται και η επέκταση των ομολόγων που θα ανταλλαγούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αρμόδια στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα θα έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση ό,τι κι αν γίνει. Εφόσον δεν επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί και προβλέπει ότι η συμμετοχή των ιδιωτών θα φτάσει στο 90%, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης (EFSF) θα μπορούσε να παρέμβει και να καλύψει το κενό που ενδεχομένως να αφήσει ο ιδιωτικός τομέας στο νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας.

Ενας άλλος τρόπος να καλυφθεί ένα τέτοιο κενό, είναι να δοθούν νέα διμερή δάνεια προς την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αφού μπορεί να εγείρει νέες αντιδράσεις στο εσωτερικό των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Στόχος, όμως, είναι να μη γίνει χρήση καμιάς από τις δύο αυτές εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης της Ελλάδας.