ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ βάσει των σχετικών διατάξεων

Τέσσερις αλλαγές επιφέρει στη χορήγηση του ΕΚΑΣ η εφαρμογή της εγκυκλίου που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας, υλοποιώντας τις σχετικές διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 3996/2010. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, από τις τροποποιήσεις στα εισοδηματικά κριτήρια ο αριθμός των δικαιούχων ΕΚΑΣ θα μειωθεί κατά 12.000 έως 15.000 άτομα. Ωστόσο, υπάρχει και η αντίρροπη τάση, που προοιωνίζεται αύξηση των δικαιούχων: η αύξηση συνολικά των συνταξιούχων εξαιτίας του κύματος φυγής των τελευταίων χρόνων και η επίσπευση της συνταξιοδότησης λόγω ανεργίας στις μεγάλες ηλικίες και -δευτερευόντως- η θέσπιση μιας νέας ενδιάμεσης κατηγορίας δικαιούχων του ΕΚΑΣ ανοίγει την πόρτα για την είσοδο στο σύστημα 60.000 έως 70.000 νέων δικαιούχων ΕΚΑΣ.

– Η πρώτη σημαντική αλλαγή στο νέο καθεστώς χορήγησης ΕΚΑΣ αφορά τον συνυπολογισμό και των πρόσθετων εισοδηματικών πηγών, που μέχρι πρότινος εξαιρούνταν από το απαιτούμενο εισοδηματικό πλαφόν. Στο εξής, μόνο τα εισοδήματα που προέρχονται από τη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου, από την ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες και από τα προνοιακά βοηθήματα που χορηγεί το υπουργείο Υγείας, θα εξαιρούνται για να προσδιοριστεί το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα που πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ προκειμένου για να κάνουν χρήση αυτής της «ειδικής μη ανταποδοτικού τύπου παροχής» όπως ορίζεται στην εγκύκλιο. Επομένως, για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου εισοδήματος θα συνυπολογίζονται όλες οι άλλες πηγές, που μέχρι σήμερα καταγράφονταν σε διαφορετικό φορολογικό κωδικό. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τα εσοδα από μερίσματα και συμμετοχές, αλλά και επιδόματα, που φορολογούνται με ειδικό τρόπο και είχαν ως συνέπεια να λαμβάνουν ΕΚΑΣ ακόμη και συνταξιούχοι με πολύ υψηλά εισοδήματα.

– Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην προσμέτρηση και του εισοδήματος που διαπιστώνεται στο τρέχον έτος χορήγησης του ΕΚΑΣ. Επί παραδείγματι, με τα προ του νόμου κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2011, δεν προσμετρούνταν το εισόδημα του τρέχοντος έτους αλλά των προηγούμενων. Λογικά ο δικαιούχος που ήταν άνεργος το 2009 ή ο ελεύθερος επαγγελματίας που είχε κλείσει την επιχείρησή του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί μπορεί να εμφάνιζε μηδενικά ή ελάχιστα εισοδήματα στη δήλωση του 2010 (στην οποία περιλαμβάνονταν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009) και βάση αυτών θα λάμβανε συγκεκριμένο ποσό ΕΚΑΣ στο 2011. Εάν το 2011 είχε αρχίσει η καταβολή της σύνταξής του δεν λαμβανόταν υπόψη. Αυτή η δυνατότητα καταργείται. Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, για να χορηγηθεί το ΕΚΑΣ τίθεται και πρόσθετη προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το ποσό 850 ευρώ το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής του τρέχοντος έτους. Αναλυτικότερα, η διάταξη της εγκυκλίου αναφέρει τα εξής: «Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο κατά τον μήνα έναρξης ισχύος των κοινοποιημένων διατάξεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα -εκτός από τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας- δεν υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ.

– Η τρίτη αλλαγή σχετίζεται με την απαγόρευση εξαγωγής του ΕΚΑΣ και τη θεσμοθέτηση ως υποχρεωτικής της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων εντός της ελληνικής επικράτειας.

– Η τέταρτη, αν και μικρότερης σημασίας, αλλαγή αφορά στη θέσπιση μιας νέας ενδιάμεσης κατηγορίας δικαιούχων, των οποίων το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα κυμαίνεται από 8.472.10 έως 9.200 ευρώ. Εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό, διαμένουν μόνιμα στη χώρα και είναι 60 ετών και άνω θα λαμβάνουν ΕΚΑΣ ύψους 30 ευρώ ανά μήνα.

Το ποσό των 30 ευρώ μειώνεται κατά το 1/3 σε περίπτωση συνταξιούχων με μειωμένη σύνταξη γήρατος και αναπηρίας.