ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέχρι τον Φεβρουάριο

Από το πρώτο δίμηνο του 2012 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου.

Το όφελος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το Δημόσιο μπορεί να ελέγξει πιο αποτελεσματικά την έκδοση και διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων που ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έστειλε ενημερωτικό έγγραφο σε όλους τους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου με το οποίο γνωστοποιεί ότι, πέραν της μέριμνας για ηλεκτρονική καταχώριση των δελτίων αποστολής, τον Σεπτέμβριο αναμένεται αφενός, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ενιαίο πρότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου και αφετέρου να λειτουργήσει φόρουμ για τον εντοπισμό και την άρση εμποδίων ένταξης στο σύστημα αυτό, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οπως αναφέρει το υπουργείο στην επιστολή του, βούληση της Πολιτείας είναι να προταχθεί χρονικά η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου, αυτό σημαίνει ότι συνεπάγεται ότι από το πρώτο δίμηνο του 2012 θα γίνονται υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικά τιμολόγια, όλες οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και του συνόλου του δημόσιου τομέα (στενού και ευρύτερου).

«Τα οφέλη που αναμένονται από την εν λόγω δράση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των δομών της κρατικής μηχανής είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η μείωση του κόστους τιμολόγησης, αποθήκευσης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης, καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας και της εμπλοκής του κράτους», σημειώνεται στη σχετική επιστολή του υπουργείου.

Επίσης, αναφέρεται ότι ενθαρρύνεται η εμφάνιση και η λειτουργία νέων υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η ηλεκτρονική αποθήκευση και αρχειοθέτηση, με προφανή τα πλεονεκτήματα για την αγορά εργασίας, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας, και την ώθηση και διεύρυνση των επιχειρηματικών δικτύων συνεργασίας.