ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένα 12,6% τα 6μηνιαία έσοδα από τον τουρισμό

Η αύξηση του τουριστικού συναλλάγματος και των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου κατά 6%. Οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,6% στο πρώτο εξάμηνο, καθώς διαμορφώθηκαν σε 3.209,3 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο οι εισπράξεις από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 21,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε στα 13,3 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 11,1% τον Ιούνιο, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης φθάνει στο 16,2%.

Ωστόσο στο πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εκροές ελληνικών και ξένων κεφαλαίων, κυρίως από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.