ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση τουριστικών εσόδων 21,7% τον Ιούνιο και 12,6% στο εξάμηνο

Ανάσα στην εθνική οικονομία φαίνεται ότι δίνει για μια ακόμη φορά ο κλάδος του τουρισμού, όπως φαίνεται και από τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) για το ισοζύγιο πληρωμών. Η τουριστική ανάκαμψη σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών πέρα από τις θετικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, δρουν καθοριστικά στον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τον Ιούνιο του 2011 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1.583 εκατ. ευρώ, κατά 258 εκατ. ευρώ μικρότερο ή μειωμένο κατά 14% σε σχέση με εκείνο του Ιουνίου 2010. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 844 εκατ. ευρώ ή κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και διαμορφώθηκε σε 13,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ τον Ιούνιο του 2011 οι εισπράξεις από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 21,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010, καθώς διαμορφώθηκαν σε 1.496,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.229,4 εκατ. ευρώ το 2010. Συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 12,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, καθώς διαμορφώθηκαν σε 3.209,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.851,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η σημαντική ανάκαμψη του τουρισμού επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Ερευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ στα κυριότερα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας και η οποία κατέγραψε για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου αύξηση των αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών με ετήσιο ρυθμό 13,9%.

Η σημαντική άνοδος των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με τη μείωση των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 205 εκατ. ευρώ, από τα 4.528 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010 σε 4.732,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011.

Την ίδια ώρα, πάντως, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 11,0% και οι αντίστοιχες πληρωμές κατά 8,5%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να περιοριστούν κατά 499 εκατ. ευρώ. Εκτός από τον τουρισμό σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία εξακολουθούν να δίνουν και οι εξαγωγές. Σύμφωνα με την ΤτΕ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε τον Ιούνιο του 2011 κατά 183 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων, αλλά και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για καύσιμα και πλοία. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 11,1% τον Ιούνιο, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή (+0,8%). Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 16,2%, σημείωσαν οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων το α΄ εξάμηνο του 2011 έναντι του α΄ εξαμήνου 2010, καθώς φέτος διαμορφώθηκαν σε 6.185,7 εκατ. ευρώ έναντι 5.321,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.