ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη γενιά ρυθμίσεων για να ανακοπεί η έκρηξη των κόκκινων δανείων

Κορύφωση των επισφαλειών, στο επίπεδο του 15% από 10,4% στο τέλος του 2010, εκτιμούν οι τράπεζες για το 2011, εκτινάσσοντας την πρόβλεψη για τα κόκκινα δάνεια στα 38 δισ. ευρώ, παρά τις γενναίες ρυθμίσεις δανείων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Οι αναχρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ ή το 20% του συνολικού δανεισμού του ιδιωτικού τομέα και ήδη γίνεται λόγος για την «τρίτη γενιά ρυθμίσεων», κυρίως από τις τράπεζες που ξεκίνησαν τις μαζικές αναχρηματοδοτήσεις δανείων από το 2008.

Η επιδείνωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και η αύξηση της ανεργίας έχουν οδηγήσει ορισμένες τράπεζες σε κινήσεις πρόληψης του φαινομένου των επισφαλειών, πριν δηλαδή από τη χρονική στιγμή που το δάνειο θα εμφανίσει καθυστέρηση. Αξιολογώντας τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, προχωρούν σε πρωτοβουλίες μείωσης της μηνιαίας δόσης των στεγαστικών ή των καταναλωτικών δανείων, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την καθυστέρηση καταβολής δόσης ακόμα και από νοικοκυριά που εμφανίζονται ενήμερα, δηλαδή που αποπληρώνουν κανονικά τη δόση τους.

Ανάλογα με την τράπεζα και τις διαδικασίες που η κάθε μία εφαρμόζει, τα τρία στα δέκα δάνεια που ρυθμίζονται διατηρούνται ενήμερα εφεξής, ενώ στα υπόλοιπα χρειάζεται νέα παρέμβαση προκειμένου να μην περάσουν σε οριστική καθυστέρηση, με τελικό στόχο αυτά που εξυπηρετούνται τελικά να είναι δύο στα δέκα. Στην πρώτη φάση εκδήλωσης της κρίσης ορισμένες τράπεζες λειτούργησαν προληπτικά παρεμβαίνοντας οι ίδιες όπου έκριναν ότι μπορεί να εκδηλωθεί πρόβλημα, ενώ κάποιες άλλες κινητοποιήθηκαν εκ των υστέρων, όταν ήδη το κύμα επισφαλειών είχε ενταθεί. Ακόμη ωστόσο και η πρώτη κατηγορία τραπεζών που πήρε πρωτοβουλία έγκαιρης παρέμβασης διαπιστώνει σήμερα ότι υποχρεώνεται να ρυθμίσει εκ νέου δάνεια που έχουν ήδη ρυθμιστεί στο πρόσφατο παρελθόν, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουν χαρακτηριστικά «δεύτερη και τρίτη γενιά ρυθμίσεων».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ για το 2010, το μεγαλύτερο ποσοστό επισφαλειών που φθάνει στο 20,5% από 13,4% το 2009 εντοπίζεται στα καταναλωτικά δάνεια και σημαίνει ότι ένα στα πέντε δάνεια δεν εξυπηρετείται. Τα καταναλωτικά δάνεια σε καθυστέρηση ξεπέρασαν το 2010 τα 7,7 δισ. ευρώ, ενώ ανησυχητική είναι και η εικόνα για τα στεγαστικά δάνεια με τις επισφάλειες να έχουν ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό των επισφαλειών στη στεγαστική πίστη έφθασε το 10% από 7,4% το 2009, που σημαίνει ότι ένα στα δέκα στεγαστικά δάνεια είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες.

Επιδεινούμενη είναι η κατάσταση και στην επιχειρηματική πίστη, καθώς τα δάνεια που δεν εξυπηρετούντο έως το τέλος του 2010 ανήλθαν στα 10,7 δισ. ευρώ στο σύνολο των 123,2 δισ. ευρώ που ήταν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό των επισφαλειών ανήλθε στο 8,7% από 6,7% στο τέλος του 2009. Σημειώνεται ότι η κατάσταση ειδικά στην επιχειρηματική πίστη έχει χειροτερεύσει το πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς η ύφεση βαθαίνει και πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον όχι μόνο οι μικρές, αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η ΤτΕ εκτιμά ότι απαιτείται ενίσχυση των προβλέψεων ενόψει της επιδείνωσης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 47,8% των καθαρών καθυστερήσεων προς το σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.
[email protected]