ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηξη της μερικής απασχόλησης, κάμψη στις νέες προσλήψεις

Κερδίζει διαρκώς έδαφος η μερική απασχόληση στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που παρατηρείται κάμψη στις νέες προσλήψεις με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, περιορίζοντας διαρκώς το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο συμβάσεων στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 5,521% οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ κατά 476,7% αυξήθηκαν οι αντίστοιχες μετατροπές κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και εργοδότη. Επίσης, κατά 121,9% αυξήθηκαν οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης το πρώτο εξάμηνο του έτους. Στο ίδιο διάστημα, παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 23,23% στις νέες προσλήψεις με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ αύξηση κατά 6,52% εντοπίζεται στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης και κατά 3,84% στην εκ περιτροπής απασχόληση.

Σε γενικές γραμμές, στη σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας οποιασδήποτε μορφής προχώρησαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 3,68% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010. Επιπλέον, συνολικά το ίδιο διάστημα, 30.366 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν είτε σε συμβάσεις μερικής είτε σε εκ περιτροπής εργασίας, σε συνέχεια αντίστοιχης τάσης που καταγράφηκε και το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, το 2010 μετατράπηκαν συνολικά 26.253 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 54,6% συγκριτικά με το 2009. Ετσι, από ποσοστό 79% των νέων συμβάσεων που αντιπροσώπευαν οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης το 2009, το ποσοστό τους περιορίστηκε σε 66,9% το 2010 και αντιστοιχούν πλέον σε 59,77% το πρώτο εξάμηνο του 2011. Αντίθετα, η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 16,7% το 2009 σε 26,1% το 2010 και σε 32,09% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Τέλος, οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας αντιστοιχούν πλέον στο 8,14% των νέων συμβάσεων το πρώτο εξάμηνο φέτος, έναντι 6,9% το 2010 και 4,3% του συνόλου των νέων συμβάσεων το 2009.