ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πτώση στις τιμές των ακινήτων

Μείωση της τάξεως του 4,5% παρουσίασαν οι τιμές πώλησης των κατοικιών στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ένδειξη που δηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες-πωλητές όσο και οι κατασκευαστές έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ύφεση της οικονομίας, εξορθολογίζοντας τις απαιτήσεις τους. Την ίδια στιγμή όμως οι προοπτικές της κτηματαγοράς κάθε άλλο παρά ευοίωνες εμφανίζονται, καθώς στη διάρκεια του υπό μελέτη διαστήματος οι αγορές με στεγαστικό δάνειο και οι εκτιμήσεις ακινήτων εμφανίζουν μείωση 39% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΤτΕ, τα οποία προέρχονται από τα στοιχεία των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων των εμπορικών τραπεζών την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2011, η ονομαστική τιμή πώλησης κατοικιών έχει μειωθεί κατά 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ σε ετήσια βάση ο ρυθμός υποχώρησης των τιμών φθάνει στο 4,7%.

Οι τιμές πώλησης των παλαιότερων διαμερισμάτων, άνω των 5 ετών, εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση, 5,5%, έναντι 3% των νεόδμητων, γεγονός που δείχνει ότι οι κατασκευαστές εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρότερες αντιστάσεις στη μεγάλη μείωση της ζήτησης σε σύγκριση με τους ιδιώτες πωλητές που πλέον αντιλαμβάνονται ότι όσο καθυστερούν να διαθέσουν τα ακίνητά τους, τόσο μικρότερο τίμημα θα εξασφαλίσουν. Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή, προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες κατά 6,7% στην Αθήνα, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη υποχώρηση της ζήτησης, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 1,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Σε ό, τι αφορά τον όγκο των συναλλαγών, τα στοιχεία της ΤτΕ αποτυπώνουν πλήρως την αναιμική ζήτηση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας. Οι συναλλαγές-εκτιμήσεις επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ. λπ.) έφθασαν το β΄ τρίμηνο του 2011 τις 14.400, έναντι 12.400 το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται, ότι τα τραπεζικά ιδρύματα εμπλέκονται στη συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται. Σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2010, οι συναλλαγές-εκτιμήσεις το β΄ τρίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες κατά 39,1%. Σε ολόκληρο το 2010 ο αριθμός έφθασε τις 74.400 (αναθεωρημένα στοιχεία), καταγράφοντας μικρή μείωση κατά 0,3% έναντι του προηγούμενου έτους (2009: 74.600), ενώ το 2009 η αντίστοιχη μείωση ήταν 35,7% (2008: 116.000).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι συναλλαγές-εκτιμήσεις (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το β΄ τρίμηνο του 2011 μειωμένος κατά 36,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2010, ενώ ολόκληρο το 2010 ο όγκος των συναλλαγών με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,2%, έναντι 38,9% το 2009. Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι συναλλαγές-εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το β΄ τρίμηνο του 2011 μειωμένη κατά 34,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2010. Η μέση ετήσια μείωση το 2010 ήταν 6,3% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι 40,0% το 2009.